روش‌های دستیابی به توسعه و حمل و نقل پایدار شهری

نویسنده

1 کارشناسی ارشد مهندسی عمران - برنامه‌ریزی حمل‌و‌نقل

2 جانشین مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری شیراز

چکیده

در جریان گسترش شهرنشینی و توسعه‌ی شهری، بخش حمل­ ونقل به‌ طور همزمان دو نقش مهم و کلیدیِ تأثیرگذاری و تأثیرپذیری را بر روند توسعه به عهده داشته است. شکل­ گیری فرم شهرهای جدید به‌ طور عمده تحت تأثیر طرق حمل­ ونقل جاده ای و ریلی بوده و از سوی دیگر، بافت و قالب شهرها با به‌کارگیری سامانه ­های حمل­ ونقل شهری و میزان توفیق آن‌ها در انجام وظایف خود، گره خورده است. در سالیان اخیر، افزایش و پیچیده­ ترشدن چالش­ هایی نظیر مصرف زیاد انرژی، افزایش آلودگی­ هوا و آلودگی­ های صوتی، ضعف در برنامه ­ریزی، اتلاف وقت و کاهش ایمنی در حمل­ و­نقل شهری، سبب گردیده است که مفهوم حمل­ ونقل پایدار، تبدیل به چشم­ انداز این بخش (منظور از بخش، بخش حمل و نقل اشاره شده در سطر اول است)در اکثر کشورهای دنیا گردد. به این منظور، این مقاله مفهوم پایداری را از سه دیدگاه اقتصادی و اجتماعی و زیست­ محیطی بررسی می‌کند و ضمن تعریف مفاهیم اولیه، شاخص­ هایی را برای ارزیابی آن معرفی می­ نماید. در ادامه، به بررسی مهم‌ترین عوامل و فاکتورهای اجرایی در تحقق حمل و نقل پایدار شهری پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


احمدی، مهری و محرم نژاد، ناصر.. (1385). بررسی اطلاعات آماری ترافیک براساس شاخص ­های حمل­ ونقل پایدار. سومین کنفرانس منطقه ­ای ترافیک، تهران.
  احمدی، مهری و محرم نژاد، ناصر.. (1385). مدیریت پایدار حمل ­ونقل شهری وراهکارهای آن. سومین کنفرانس منطقه ­ای ترافیک، تهران.
احمدیان، رضا و سعیدیان، وحید. (1387). تأثیر حمل­ ونقل بر کاربری‌های شهری با رویکرد توسعه‌ی پایدار. هشتمین کنفرانس حمل ­ونقل ترافیک، تهران.
جهانشاهلو، لعلا و امینی، الهام. (1386). برنامه‌ریزی شهری و نقش آن در دستیابی به حمل‌ ونقل پایدار. هفتمین کنفرانس حمل و نقل و ترافیک، تهران
زاهدی، شمس‌السادات و مصطفی، غلامرضا. (1386). توسعه‌ی پایدار، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
صفارزاده، محمود؛ چاووشی، امیر­پویا و زینالی، یاشار. (1387). نوآوری در حمل‌ونقل عمومی شهری در جهت توسعه‌ی پایدار. هشتمین کنفرانس حمل­ ونقل ترافیک، تهران
کهن، گوئل. (1376). شاخص شناسی در توسعه‌ی پایدار: توسعه‌ی اقتصادی و حساب‌های ملی در بستر سبز. تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
کاشانی ­جو، خشایار. (1387). نقش حرکت پیاده و پیاده راه­ها در توسعه‌ی پایدار شهرها. هشتمین کنفرانس حمل­ ونقل ترافیک، تهران.
کیان ژاد، سیدقاسم. (1387). الگوی بهینه‌ سیستم­ های حمل­ ونقل پایدار در کشورهای در حال توسعه. هشتمین کنفرانس حمل­ ونقل ترافیک، تهران.
نصیری، حسین. (1384). توسعه و توسعه پایدار، تهران: دایره سبز.
Gilman, R. (1996). Sustain ability. http://www.Context.org /ICLIB/DEFS/AIADef.html>