اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز

 

حوزه ­های فعالیت نشریه "مدیریت شهری نوین"

حوزه های اصلی

ردیف

عنوان فارسی

عنوان انگلیسی

آمار و فناوری اطلاعات ( Statistics and Information Technology )

1

مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)

Computer Engineering (Software)

2

مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)

Computer Engineering(hardware)

3

فناوری اطلاعات

Information Technology

4

آمار

Statistics

5

رسانه و ارتباطات

Media and Communications

اقتصاد و مدیریت منابع مالی (Economics and Financial Resources Management )

6

اقتصاد خرد و کلان

Micro and Macro Economics

7

اقتصاد عمومی

Public Economics

8

اقتصاد محیط زیست

Environmental Economics

9

اقتصاد شهری

Urban Economics

10

برنامه ریزی اقتصادی

Economic Planning

11

مدیریت منابع تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر

Renewable and Non-renewable resource management

12

بودجه و بودجه بندی

Budget and Budgeting

13

حسابداری

Accounting

مدیریت و برنامه ریزی (Management and Planning)

14

مدیریت منابع انسانی

                                   Human resource Management 

15

توسعه پایدار

                                        Sustaainable Development

16

خط مشی گذاری

                                                                    Policy Making  

17

برنامه ریزی

planning 

18

بازاریابی

       Marketing 

19

ساختار و سیستم ها

Structure and Systems

پسماند و ایمنی-بهداشت ( Waste Management and Safety-health)

20

بازیافت زباله ها

Recycling Waste

21

ایمنی

Safety

22

بهداشت عمومی

General Hygiene

حقوقی و املاک (Legal & Estate)

23

حقوقی

Legal

حمل و نقل و ترافیک (Transportation and Traffic)

24

شهر انسان محور

Man-centered citMan-centered city

25

پیاده راه ها

                                                                             Walkways

26

حمل و نقل نوین

                                                        New Transportation 

27

حمل و نقل عمومی

Public Transportation

28

ترافیک

Traffic

فنی و عمرانی ( Technical and Civil )

29

مهندسی عمران

Civil Engineering

30

مهندسی مکانیک

Mechanical Engineering

31

مهندسی راه

Road Engineering

مدیریت بحران و پدافند غیرعامل (Crisis Management)

32

مدیریت بحران

Crisis Management

33

پدافند غیرعامل

Passive Defense

شهرسازی و معماری (Urbanism and Architecture)

34

برنامه ریزی شهری

Urban Planning

35

طراحی شهری

Urban Design

36

معماری مناظر

Landscape Architecture

37

نوسازی و بهسازی شهری

Urban Renovation and Improvement

فرهنگی و اجتماعی (Cultural and Social)

38

تاریخ و تمدن

History and Civilization

39

جامعه شناسی

Sociology

40

فرهنگ شهر

City Culture

41

روانشناسی شهروندان

Citizens' Psychology

42

معضلات اجتماعی

Social Problems

فضای سبز و محیط زیست (Green space and Environment)

43

گیاه شناسی و علوم باغی

Botanical and Gardening Sciences

44

آب و فاضلاب

Water and Wastewater

45

شهر سبز

                                                                                                                                                                               Green city