پرسش‌های متداول

اخذ پذیرش مقاله چقدر زمان خواهد برد؟

پس از ارسال مقاله توسط نویسنده به سامانه، در مرحله اول مقاله از نظر رعایت راهنمای تدوین (حداکثر ظرف یک هفته) توسط کارشناس نشریه بررسی خواهد شد. (لطفا جهت تسریع در روند فرآیند داوری، قبل از ارسال مقاله، قسمت راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه کنید و مقاله را به طور دقیق بر اساس راهنمای تدوین موجود در سامانه تنظیم و ارسال کنید). 
2. در صورت پذیرش در مرحله اول، مقاله در مرحله دوم از نظر کیفیت محتوا و مرتبط بودن موضوع توسط سردبیر، دبیر تخصصی و کمیته علمی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. این مرحله معمولا دوماه به طول خواهد انجامید.

چگونه مقاله ارسالی را پی گیری کنم ؟

فقط نویسنده مسئول مقاله می تواند آخرین وضعیت مقاله را در پرونده مقاله مشاهده کند، هرگونه تغییری از وضعیت مقاله به نویسنده مسئول اطلاع داده خواهد شد و سایر نویسندگان می توانند از طریق نویسنده مسئول در جریان وضعیت مقاله قرار گیرند. تاکید می شود پی گیری تلفنی و حضوری امکان پذیر نیست.

چگونه می توانم با مدیران و پرسنل نشریات در تماس باشم؟

بر اساس قوانین، پرسنل از ارائه شماره تماس های شخصی خود منع شده اند. ابتدا پاسخ پرسش های خود را در پرسش های متداول جستجو کنید و اگر پاسخی نیافتید می‎توانید از طریق سامانه سوال خود را مطرح کنید، حداکثر ظرف یک روز کاری به شما پاسخ داده خواهد شد. تنها اطلاعاتی که از طریق سامانه و ایمیل انتشارات به نویسندگان ارسال می شود مورد تایید اداره انتشارات است و صحبتهای حضوری و تلفنی قابل استناد نیست.

نشریه به چه صورتی منتشر می گردد؟

نشریه‎ فقط به صورت دیجیتالی منتشر می‎شود و نسخه الکترونیکی بر روی سامانه‎های مذکور به صورت رایگان قابل دریافت است.