راهنمای نویسندگان

شیوه ­نامه نگارش مقالات در فصل­نامه آموزشی، پژوهشی و اطلاع رسانی «مدیریت شهری نوین»

 

زبان نشریه 

زبان نشریه فارسی است و چکیده و واژگان کلیدی مقالات به دو زبان فارسی و انگلیسی خواهد بود.

 

شرایط علمی 

 *مقاله باید برخوردار از روش پژوهشی و ساختار علمی مناسب باشد.

 *مقاله باید دارای اصالت و نوآوری باشد.

 *در نگارش مقاله باید روش تحقیق علمی رعایت و از منابع معتبر و اصیل استفاده شود.

*ترجمه و گردآوری در این فصل­نامه جایی ندارد.

 

نحوه بررسی مقاله ها 

مقاله ­های رسیده، نخست توسط هیئت تحریریه بررسی می­ شوند. و در صورتی که مناسب تشخیص داده شوند به منظور ارزیابی برای داوران متخصص و صاحب ­نظر فرستاده خواهند شد. برای حفظ بی­ طرفی، نام نویسندگان از مقاله­ ها حذف می­ شود. پس از وصول دیدگاه­های داوران، نتایج واصله در هیئت تحریریه مطرح می­ شود و در صورت کسب امتیازات کافی، مقالات پذیرش چاپ دریافت می کنند.

 

 نکات ویرایشی

 1. درنشانه های دربرگیر «» () {} از بیرون فاصله بدهید و از درون فاصله ندهید.

2. به جای استفاده از علامت (%)، از واژه «درصد» استفاده کنید.

3. برای درج نقل قول ها حتما از نماد فارسی استفاده شود نه از نماد لاتین: صحیح: « ......................»، غلط:"................"

4. همه اعداد داخل متن به صورت فارسی تایپ شود.

5. برای درج ممیز فارسی از «.» استفاده نکنید حتما از«/» استفاده کنید.

6. عدد نویسی فصل ها و بخش ها از راست به چپ و به این صورت باشد: -3-2-1عنوان

7. رعایت نیم فاصله در نوشتن واژه ها الزامی است. برای درج نیم فاصله از ترکیب _+Ctrl نباید استفاده کرد . نیم فاصله درست را با Ctrl+Shift+2 درج کنید یا از نرم افزار TrayLayoutاستفاده کنید.

8. قبل از علامت ارجاع[1] فاصله نیندازید و در پایین صفحه به همین شکل که درج شده توضیحات اضافه را بنویسید.

9. مقاله را فقط در نرم افزار word  نسخه 2010 و در یک ستون تایپ کنید.

 

قوانین تایپ

نوع قلم

اندازه

قلم

عنوان

پررنگ

14

B Titr

عنوان مقاله

پررنگ

12

B Mitra

نام و نام خانوادگی

نازک

12

Times New Roman

آدرس رایانامه نویسندگان

پررنگ

12

B Mitra

عنوان بخش ­ها

نازک

11

B Mitra

عنوان زیربخش ­ها

نازک

12

B Mitra

متن چکیده

نازک

12

B Mitra

واژگان کلیدی

نازک

12

B Mitra

متن اصلی

نازک

9

B Mitra

زیرنویس فارسی

نازک

9

Times New Roman

زیرنویس لاتین

پررنگ

11

B Mitra

عنوان جدول­ ها و نمودارها

پررنگ

11

B Mitra

عنوان ستون­ های جدول­ ها

نازک

12

B Mitra

مراجع فارسی (درون متن)

نازک

11

B Mitra

مراجع فارسی (در انتهای مقاله)

نازک

11

Times New Roman

مراجع لاتین


 عنوان مقاله 

عنوان مقاله باید متناسب با موضوع، هدف و یافته های پژوهش باشد . عنوان مقاله باید تا حد امکان جامع ومانع باشد. یعنی موضوع پژوهش را به طور خلاصه ارائه کند، اما شامل کلمات اضافی و غیر لازم نشود و بهتر است از یک سطر بیشتر نباشد .

اسامی نویسنده/گان

اسامی نویسندگان بعد از عنوان مقاله، با یک خط فاصله، هر کدام در یک سطر، با قلم پررنگ، با اندازه 11 و با فاصله بین خطوط یک سانتی متر تایپ شود.

نویسنده مسئول با علامت (ستاره) مشخص و در بالای اسامی افراد به ترتیب شماره گذاشته و در زیر نویس آدرس رایانه نویسندگان ذکر شود.

مشخصات نویسندگان شامل؛ تحصیلات، سمت و محل خدمت، گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور، تلفن و ایمیل می باشد .

این اطلاعات باید هم به زبان فارسی و هم به زبان انگلیسی آورده شود.

چکیده

معمولا چکیده مقالات پژوهشی حدود نیم صفحه تا یک صفحه می باشد . حاشیه صفحه ای که چکیده در آن قرار می گیرد، کمی بیشتر از صفحات دیگر است .در چکیده، ابتدا موضوع و یا هدف پژوهش به طور مختصر در یکی دو سطر توضیح داده می شود. سپس روش پژوهش که شامل نمونه ، روش اجرا، زمان و مکان اجرای پژوهش و ابزار جمع آوری داده ها می باشد، مجموعا در دو تا سه سطر توضیح داده می شود. همچنین نتایج پژوهش با اشاره به روش های آماری مورد استفاده در سه تا چهار سطر ارائه می شود. در پایان با توجه به این یافته ها، تحلیل کلی و یا نتیجه نهایی در دو تا سه سطر ارائه می شود. چکیده باید حاوی اطلاعات کلی در مورد موضوع، هدف، روش، نتایج و تحلیل یافته ها باشد. بدیهی است جذاب بودن چکیده موجب می شود مطالعه کننده علاقه بیشتری به مطالعه پیدا کند .

در تدوین چکیده نویسنده با 7 سوال روبه رو است که باید این سوال ها به طور خلاصه و دقیق پاسخ داده شوند:

1.هدف از انجام پژوهش چیست؟

2.پژوهش با استفاده از چه روشی انجام پذیرفته است؟

3.نمونه مورد بررسی (آزمودنی ها) چه کسانی بوده اند؟

4. ابزار جمع آوری داده ها چه بوده است؟

5. ازچه روش مداخله ای استفاده شده است؟

6.یافته های اصلی چه بوده است؟

7.از این یافته ها به چه نتیجه گیری می توان رسید؟

واژگان کلیدی

واژگان کلیدی باید از داخل متن چکیده انتخاب شود و حداقل 3 و حداکثر 5  واژه باشد.

1-مقدمه

در مقدمه مقاله ، موضوع یا مسئله مورد پژوهش ، پیشینه پژوهش و هدف از انجام پژوهش با بیان ساده و روشن ارائه می شود. در بیان مسئله ابتدا باید از مطالب کلی مربوط به موضوع پژوهش شروع کرد و بعد از چند سطر به موضوع خاص پژوهش رسید و هدف از انجام پژوهش را مشخص کرد.

در مقدمه باید مبنای نظری مربوط به موضوع و نتایج پژوهش های پیشین مربوط به موضوع پژوهش به طور منسجم و هدفمند ارائه شود. در مواقعی که تعداد پژوهش های انجام شده زیاد باشد ، نتایج مشترک این پژوهش ها بیان می شوند و اسامی پژوهشگران همراه با سال انتشار مقالات آنها در پرانتز آورده می شود، تا افرادی که علاقه بیشتری دارند بتوانند با پیدا کردن عنوان و آدرس این مقالات از بخش فهرست به آن مقالات مراجعه کنند. معمولا به دنبال ارائه مبنای نظری موضوع تحقیق و نتایج پژوهش های پیشین ، به نقاط قوت و ضعف آن نیز به طور خلاصه اشاره شود. ارزیابی پژوهش های پیشین ذهن خواننده را آماده خواهد ساخت تا در بخش روش تحقیق علت انتخاب روش خاص از طرف پژوهشگر را بهتر دریافت دارد. به دنبال این ارزیابی، سوالات جدید و یا فرضیات جدیدی که پژوهشگر درصدد است در پژوهش خود برای آنها پاسخی پیدا کند، مطرح می شود و ارتباط پژوهش با پژوهش های دیگر مشخص می شود.

در تدوین مقدمه، نویسنده با چهار سوال روبه رو می شودکه باید این سوال ها را به طور خلاصه و دقیق پاسخ داد :

1.هدف از انجام پژوهش چه بوده است؟

2.برای فهم بهتر موضوع پژوهش چه اصلاحاتی و چه مفاهیمی باید تعریف شود؟

3.پژوهش های پیشین مربوط به موضوع تحقیق کدامند و نقاط ضعف و قوت این پژوهش ها چیست و این پژوهش ها چگونه به پژوهش حاضر ارتباط پیدا می کند؟

4.سوالات یا فرضیاتی که پژوهش حاضر می خواهد به آنها پاسخ دهد چیست؟

2- مواد و روش ها

بعد از مقدمه، روش انجام پژوهش توضیح داده می شود .این قسمت شامل توضیحاتی در مورد روش نمونه گیری و نمونه مورد تحقیق، ابزار تحقیق، پرسش نامه های مورد استفاده، توضیح درمورد مداخلات انجام گرفته و روش انجام تحقیق می شود. در این قسمت ابتدا جامعه آماری، روش نمونه گیری و ویژگی های عمومی نمونه مورد تحقیق همچون سن، جنس، تحصیلات و وضعیت اجتماعی – اقتصادی به طور خلاصه توضیح داده می شود. به منظور آسان نمودن دسترسی به خلاصه اطلاعات مربوط به نمونه تحقیق، می توان شاخص های آمار توصیفی مربوط به ویژگی های نمونه را در جدولی با عنوان ویژگی های فردی و خانوادگی نمونه مورد پژوهش ارائه کرد.

مشخصات ابزار تحقیق در مورد پرسش نامه ها (مولف، سال تدوین، تعداد سوالات، نحوه اجرا، نحوه نمره گذاری، و نقطه برش) و ویژگی های آماری آن همچون روایی و اعتبار نیز در قسمت روش تحقیق به طور خلاصه توضیح داده می شود. از آنجا که در بعضی از پژوهش ها ویژگی های آماری پرسش نامه های مورد استفاده از اهمیت زیادی برخوردارند و حتی موضوع اصلی پژوهش ممکن است ویژگی های آماری نسخه ترجمه شده و یا کوتاه شده یک پرسش نامه باشد.

نتایج پژوهش هایی که قبلا در مورد ویژگی های آماری این پرسش نامه انجام شده ، می تواند به طور خلاصه و منسجم در جدولی ارائه شود.

در تدوین روش ، نویسنده با 4 سوال روبه رو است که باید به این سوال ها به طور خلاصه و دقیق پاسخ دهد :

1.روش انجام پژوهش چه بوده است؟

2.جامعه آماری شامل چه افرادی بوده است و روش نمونه گیری ، تعداد و مشخصات نمونه مورد پژوهش چه بوده است؟

3.جمع آوری داده ها با استفاده از چه ابزارهایی انجام پذیرفته است و روایی و اعتبار ابزارهای مورد استفاده چگونه بوده است؟

4.در صورت استفاده از مداخلاتی این روش از کجا اقتباس و شامل چه مراحل و ویژگی هایی بوده است ؟

3.بحث و نتایج

معمولا نتایج تحقیق با استفاده از روش های آمار توصیفی (همچون ارائه میانگین ، انحراف معیار، فراوانی و درصد فراوانی) و آمار استنباطی (همچون آزمون تی و آزمون تحلیل واریانس) ارائه می شود. به منظور ارائه روشن تر نتایج از جداول و نمودارها استفاده می شود.

در این قسمت ابتدا هدف پژوهش و نتایج به دست آمده به طور خلاصه ارائه می شود، سپس یافته های پژوهش با یافته های پژوهش های قبلی مقایسه می شود. در صورت تناقض یافته های پژوهش با یافته های پژوهش های دیگر، علل احتمالی این تناقض توضیح داده می شود.در پایان، یافته های جدید مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و پیشنهادهایی در ارتباط با یافته های پژوهش ارائه می شود. معمولا بخش بحث و نتیجه گیری در مقالات پژوهشی حدود یک تا دو صفحه را به خود اختصاص می دهد. در بحث و نتیجه گیری می توان به ابهامات و سوالات حوزه مورد پژوهش پرداخت و از نتایج پژوهش برای پاسخ به این سوالات استفاده کرد. در صورتی که نتایج نتوانند در این مورد پاسخ مناسبی فراهم آورند، نویسنده و یا نویسندگان می توانند به نقد پژوهش خود پرداخته و برای پژوهشگران دیگر سوالات و پیشنهادهایی ارائه کنند .در حقیقت نویسنده یا نویسندگان می توانند در بخش بحث با ارائه پیشنهادهایی، پژوهشگران دیگر را در انجام پژوهش و رسیدن به پاسخ و سوالات مطرح در آن حوزه پژوهشی یاری بخشند. این پیشنهادها می تواند حاوی تغییراتی در روش انجام پژوهش همچون نمونه پژوهش، ابزار پژوهش، روش مداخله و روش انجام آزمایش ها باشد . ارائه پیشنهادها به پژوهشگران دیگر موجب خواهد شد از انجام اشتباهات مشابه در انجام پژوهش ها جلوگیری و دقیق و خلاصه پاسخ داد:

1.هدف از انجام پژوهش چه بوده است؟

2. آیا نتایج به خوبی با اهداف پژوهش ارتباط دارند؟

3.یافته های پژوهش تا چه اندازه معتبر و قابل تعمیم هستند؟

4.آیا یافته های پژوهش با یافته های پژوهش های قبلی هماهنگی دارد؟ در صورت تناقض یافته ها با نتایج پژوهش های قبلی چه تفسیری برای جدید می توان داشت ؟

5.در بین یافته های پژوهش، چه چیزی جالب و غیر منتظره است و می تواند به دانسته های قبلی چیزی اضافه کرد؟

6.راه های مختلف تفسیر یافته ها چیست؟آیا می توان نتایج بدست آمده را به گونه ای دیگر تفسیر کرد؟

7.محدودیت های پژوهش حاضر کدامند ؟

8.اصلاحاتی که می توان در پژوهش های بعد موثر باشند، کدامند و چه پیشنهادهایی می توان برای پژوهشگرانی که می خواهند پژوهش های مشابهی انجام دهند، ارائه داد؟

9. چه نتیجه نهایی از این یافته ها می توان گرفت ؟

4-منابع

شایسته است از منابع جدید و معتبر به نحوی در تنظیم مقالات استفاده شود که حداقل نیمی از آنها در 5 سال اخیر منتشر شده باشند . منابع فارسی و انگلیسی به صورت مجزا و به ترتیب حروف الفبا مرتب می شوند.

5- پی نوشت ها

شامل معادل لاتین و توضیحات ضروری درباره اصطلاحات و مطالب مقاله است که به ترتیب توسط نرم افزار word شماره گذاری شده و در انتهای هر صفحه به صورت پانوشت آورده می شود.

6- تصاویر، جداول و نمودارها

مکان دقیق تصاویر، جداول و نمودارها باید به طور مناسب ( با ذکر شماره های آن داخل کروشه در یک خط جداگانه) در متن مقاله نشان داده شود. شکل ها باید به فرمت TIF با رزولوشن dpi300 یا ppi 300  و در صورت امکان با میزان رنگ M16  یا bit 24  باشد .

نمودارها حتی المقدور در نرم افزار  Excel طراحی شود. شکل ها، نمودارها و زیرنویس آن ها در صفحه ای جداگانه آورده شود . جداول باید دارای عنوان و در صورت نیاز زیر نویس مناسب باشد . کلمات و اعداد باید به زبان فارسی نوشته شود و الزاما جداول باید به صورت راست چین تنظیم شوند.

7- اختصارات و نشانه ها

تنها از اختصارات استاندارد استفاده کنید . از استفاده اختصارات در عنوان مقاله و چکیده بپرهیزید . اصطلاح کامل مربوط به هر یک از اختصارات به همراه معادل های دقیق و رسای آنها در زبان فارسی، باید در اولین مرتبه به کارگیری آنها در متن بیان شود. تا حد امکان باید معادل فارسی قابل قبول اصطلاحات انگلیسی استفاده شود.

   

روش ارجاع نویسی APA

شیوه نامه انجمن روانشناسی آمریکا

این شیوه نامه توسط انجمن روانشناسی آمریکا تدوین شده است. این شیوه نامه که مبتنی بر نظام استناد درون متنی است، به نظام «سال – نام» نیز شهرت دارد. در ادامه مهم ترین قواعد این شیوه نامه برای تدوین ارجاعات کتاب شناختی در یک اثر ارائه شده است.

استناد به منابع چاپی

قواعد استناد در متن

 • برای استناد در متن

1-    برای استناد در متن، ابتدا نام خانوادگی و سپس سال انتشار اثر در داخل پرانتز درج می شود. مانند موارد زیر:

 • برای یک پدیدآور: (بابازاده، 1385) – (1998، Jones)
 • برای دو پدید آور: (الماسی، احسانی، 1382) یا (الماسی و احسانی، 1382) یا (الماسی، و احسانی، 1382)

(Smith, &Jones, 1970) یا (smith& Jones, 1970) یا (Smith, Jones, 1970).

 • برای سه تا پنج پدیدآور: (حسینی و دیگران، 1382)، (Kearney et al., 1991)

2-    در صورتی که نام پدیدآورنده اثر در متن آمده است، بلافاصله پس از آن، فقط سال نشر در داخل پرانتز ذکر می­ شود.

 • ابراهیمی و محسنی (1382) معتقدند ...............

.......................Wirth and Mitchell (1994) found that 

3-    در صورتی که استناد به نقل قول مستقیم از یک اثر تعلق دارد، شماره صفحه یا صفحات مربوط به آن، به همراه نام پدیدآورنده و سال انتشار اثر ذکر می­ شود.

 • کسیرر معتقد است، "انتخاب علل کاملاً آزاد است: هر چیزی ممکن است از چیز دیگر پدید آید" (شایگان، 1371، ص133)

She stated, "students often had difficulty using A.P.A. style " (Jones, 1398,p. 199), but she did not offer an explanation as to why

(Or According to Jones (1998), "students often had difficulty using A.P.A. style, especially when it was their first time" (P. 199)

4-    در صورتی که نقل قول مورد استناد بیش از 40 کلمه باشد، باید در یک پاراگراف مستقل درج و علامت گیومه آن برداشته شود. بدین ترتیب که در سطر اول پاراگراف نام پدیدآورنده و سال انتشار اثر (در صورت نداشتن پدید آورنده، عنوان اثر) ذکر می شود و پس از گذاشتن علامت دو نقطه، با فاصله گذاری دو سطر و با تورفتگی پنج فاصله نقل قول مستقیم ذکر می شود و در پایان شماره صفحه در داخل پرانتز ذکر می شود.

 • شایگان (1371) می گوید:

در حالیکه قانون علیت در شیوه عقل استدلالی و روش بین برخی از علل و برخی از معلول ها رابطه ای یک جانبه برقرار می سازد، در بینش اساطیری انتخاب علل کاملاً آزاد است و هر چیزی ممکن است از چیز دیگر پدید آید (ص 133).

:Jones's 1993 study found the following

.Students often had difficulty using A.P.A. style, especially when it was their first time citing sources

(This difficulty could be attributed to the fact that many Students failed to purchase a style manual or to ask their teacher for help. (P. 19

5-    اگر به فصل خاصی از یک کتاب استناد شده است، پس از ذکر سال نشر، قرار دادن ویرگول، و به فاصله می توان شماره فصل را ذکر کرد. در فارسی شماره فصل به دنبال حرف "ف" و در انگلیسی به دنبال اختصار ".chap" می آید.

 • (مجتهد زاده، 1381، ف 4)

(Hermione, 1983, chap.3)

6-    اگر تاریخ نشر اثر نامعلوم است، پس از نام خانوادگی پدیدآورنده، در انگلیسی ".n.d" (مخفف "no date") و در فارسی "بی تا" (مخفف بی تاریخ) آورده می شود.

 • در حالیکه قانون علیت در شیوه عقل استدلالی و روش علمی بین برخی از علل و  معلول­ ها رابطه ­ای یک جانبه برقرار می ­سازد، در بینش اساطیری انتخاب علل کاملاً آزاد است و هرچیزی ممکن است از چیز دیگر پدید آید (شودربک، بی­تا) یا (Hermione, n. d.)

7-    در صورتی که اثر فاقد پدیدآورنده باشد، عنوان سرشناسه قرار می­ گیرد، بدین ترتیب که به جای نام خانوادگی پدیدآورنده کلمات آغازین عنوان در داخل گیومه قرار می­ گیرد و پس از آن سال انتشار اثر ذکر می ­شود. لازم به ذکر است، آغاز کلمات عنوان انگلیسی باید با حروف بزرگتر درج شود.

 • مطالعه مشابهی بر روی موش ­های آزمایشگاهی نشان داده است که تزریق اکسی توسین بر هوش آن­ها تاثیر چندانی ندارد ("هورمون های تقویت کننده هوش،" 1382).

.(A similar study was done of students learning to format research papers ("using A.P.A.," 2001

8-    اگر علاوه بر اینکه اثر فاقد پدیدآورنده است، سال نشر آن نیز مشخص نباشد، پس از ذکر عنوان، در انگلیسی "n.d."  (مخفف "no date") و در فارسی "بی تا" (مخفف بی تاریخ) آورده می شود.

 • مطالعه مشابهی بر روی موش­ های آزمایشگاهی نشان داده است که تزریق اکسی توسین بر هوش آنها تاثیر چندانی ندارد ("هورمون های تقویت کننده هوش،" بی­تا).

.( A similar study was done of students learning to format research papers ("using A.P.A.," n.d

9-    برای اسناد به مصاحبه­ ای که با فرد مشخصی انجام شده، نامه­ های دریافتی، گفتگوی تلفنی، یا هر ارتباط شخصی دیگر نام خانوادگی فرد در متن ذکر و در انتهای جمله، داخل پرانتز، عبارت "ارتباط شخصی" و پس از آن تاریخ ارتباط درج شود. لازم به ذکر است چون ارتباطات شخصی قابل بازیابی مجدد نیستند در فهرست مآخذ ظاهر نمی­ شوند.

 • احمد امینی نیز معتقد است که استفاده از شیوه­ نامه انجمن روانشناسی آمریکا، بدون طی دوره آموزشی خاص آن، برای بسیاری از دانشجویان دشوار است (ارتباط شخصی، 12 فروردین 1382)[2].

 A.P. Smith also claimed that many of her students had difficulties with A.P.A. style (personal communication, November3, 2002

10-در صورتی که در بخش مشخصی از متن به بیش از یک اثر استناد شده است، استنادها به ترتیب الفبای خانوادگی اولین پدیدآورنده هر اثر مرتب و با نقطه ویرگول از یکدیگر جدا می­ شوند.

 • شعر حجم تا امروز نتوانسته است طیف وسیعی از شاعران جوان این مرز و بوم را به مانیفیست خود علاقه مند سازد (احراری، 1385؛ پرید، یوسفی 1383).

Review of research on religion and health have concluded that at least some types of religious behaviors are related to higer levels of physical and entahealth  Gartner, Larson & Allen, 1991; Levin & Vander poll, 1991; Maton & Pargament, 1987.

درج منابع در فهرست ماخذ

قواعد استناد به کتاب

1-    نام خانوادگی پدیدآور، نام کوچک پدیدآور، نام خانوادگی و نام پدیدآورندگان همکار به شکل مقلوب، سال انتشار، عنوان و عنوان فرعی، (در صورت وجود شرح ویرایش یا صفحه شمار در داخل پرانتز شرح ویرایش را نوشته). محل انتشار: ناشر.

 • حری، عباس (1381). آیین نگارش علمی (ویرایش 3). تهران: هیئت امنای کتابخانه­ های عمومی کشور، دبیرخانه.
 • پیمانی، پوریا؛ اسماعیلی، لهراسب (1381). روانشناسی خانواده: نگاهی به اثرات سوء طلاق بر آینده فرزندان. مشهد: خانواده.
 • ملکی، اسماعیل؛ سهرابی، اعتماد؛ سلوکی، مصطفی؛ بینایی، مینو؛ و احتشامی، رامین (1382). بیماری ­های کودکان (ویرایش دوم). تهران: پزشکیار.

Ben stein, T. M. (1996). The careful writer: A modern guide to English usage. New York: Athenaeum

.Strunk, W., Jr., & WHITE, E. B. (1997). The elements of style (3rd ed.). New York: Macmillan

Paloutzian, R. F., Clements, S. D., Maher, B.A., Riesen,A.H., Wilson, J. G. & Fraser, F. C. (1996). Invitation to the psychology of region (2nd ed ).Boston: Allyn and Bacon.

 

استناد به کتاب دارای مولف، ویراستار، گردآورنده و مترجم
 • اعتمادی، سالار (1382). تاریخ ادبیات فرانسه (رسول هاشمی، ویراستار). تهران: ادبستان.                                                                                                                                                         
 • Anderson, J. B. (1989-1999). A history of mythology and culture (M. Arlan, E. d.) (Vols. 1-10). New York: Preston Press.
 • هرسی، پال؛ بلانچارد، کنت (1375). مدیریت رفتار سازمانی (علی علاقه بند، مترجم). تهران: امیرکبیر (نشر اثر اصلی 1972).
 • کوم، ایلیا (1379). بشریت در سراشیبی انحطاط: تاملی جامعه شناختی بر پدیده اعتیاد (پریسا مومنی و بهادر بشیری، مترجمان). شیراز: رزم آزما (نشر اصلی 1989).
 • Foucault, M. (1995). Discipline and punish (A. Sheridan, Ed. And Trans.) (2nd ed.). New York: Vintage Books (Original work published 1978).

 استناد به کتاب بدون مولف، ویراستار، گردآورنده و مترجم

 • احمدیان، آرام (ویراستار) (1383-1382). ریاضیات کاربردی (6 ج). تهران: اقلیدوس.   
 • رمضانی، پوریا (مترجم)(1382). اپیدمیولوژی جنون گاوی در انگلستان، تهران: پزشکیار (نشر اثر اصلی 1999).
 • Maher, B. A. (Ed.). (1964-1972). Progress in experimental personality research (6 vol.). New York: Academic Press.
 • Wilson, J. G., & Fraser, F. C. (EDs.). (1977-1978).Handbook of teratology (Vols. 1-4). New York: Plenum Press.

استناد به کتاب با پدید آورنده سازمانی

 • انجمن شاعران جوان ایران (1382). تذکره شاعران معاصر. تهران: پدیدآورنده[3].
 • U. S. Government Printing Office. (1973). Style manual (Rev. ed.). Washington, D.C.: Author.

استناد به کتاب با پدید آورنده نامشخص

 • علت شناسی پرخاشگری کودکان دبستانی (ویرایش 3). (1382). اصفهان: سپیده.
 • Self-consciousness and social anxiety (4th ed.). (1980). San Francisco: W. H. Freeman.

استناد به کتاب با تاریخ نامشخص

 • اصلانی، فریدون (بی تا). رویکردی نوین به تازه های علم نجوم. اصفهان: مازیار.
 • Gardener, E. D. (n.d.). Heretics. In S. Nevins & L. Bointer (Eds.), 16 th Century England (pp. 327-384). London: Methane on.

استناد به کتاب زیر چاپ

 • بهاری، میثم (زیرچاپ). ترمینولوژی پزشکی: فرهنگ دو زبانه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی برای دانشجویان پرستاری (ویرایش 2). مشهد: هوشمند.
 • Anderson, W. R. (in press). Studies in military history: Perspectives on racism: the new world order. New York: Preston Press.

استناد به کتاب چند جلدی

 • پرچمی، پروانه (1381). نگاهی به جغرافیای سیاسی خاور میانه (5 ج). مشهد: سیاست روز.
 • Arnheim, R. (1971). Art and visual perception (4 vols.). Berkeley, CA: University of California Press.

استناد به کتاب چند جلدی با تاریخ نشر چند ساله

 • حاتمی، سهراب؛ پرویزی، رویا؛ سرابی، صهبا (ویراستاران). (1379-1382). دستنامه پرستاری نوین (ج 1-3). تهران: پزشکیار .
 • پورستار، آصف (1378-1380). خزندگان کویر ایران (2 ج). تهران: کویر.
 • Wilson, J. C.,&fraser,F.c. (Eds.). (1977-1978). Handbook of teratology (Vols. 1-4). New York: Plenum press.
 • Maher, B. A. (Ed.). (1978-1979). Progress in experimental personality research (6 Vols.). New York: Academic press. 
استناد به یک جلد از کتاب چندجلدی
 • میامی، میمنت؛ احمدی، فریار (ویراستاران) (1382). آسیب شناسی طلاق (ج 2). شیراز: خانواده سبز.
 • Maher, B. A. (Ed.). (1978-1979). Progress in experimental personality research (Vols. 6). New York: Academic press.

استناد به فصلی از کتاب

نام خانوادگی پدیدآور، نام کوچک پدیدآور، نام خانوادگی و نام پدیدآورندگان همکار، تاریخ انتشار. عنوان فصل به شکل ساده. "در" یا "in" شرح پدیدآورندگان یک اثر به شکل طبیعی، عنوان اثر به شکل ایتالیک (شرح ویرایش، شماره فصل، صفحه شماره، محل نشر: ناشر).

 • ارشادی، مبین (1382). تعیین دستمزد. در محمد جواد تقوایی و علی ایثاری (گردآورندگان). مبانی اقتصاد (ف 4، ص 58-64). تهران: ارژنگ.
 • فریور، رویا، و معتمدی، آرین (1381). توکسوپلاسموزیس. در نوید ایمانیان (ویراستار)، بیماری­ های مادرزادی در نوزادان (ص 657-899). مشهد: دانش نوین.
 • Shea, J. D. (1992). Religion and sexual adjustment. In J. F. Schumaker (Ed.), Religion and mental health (Vol.2, pp.70-84). New York: oxford University press.
 • Harlow, H. F. (1988). Biological and biochemical basis of behavior. In D. C. Spencer (Ed.), Symposium on interdisciplinary research (pp. 239-252). Madison: University of Wisconsin Press.

قواعد استناد به مقاله یا فصل ترجمه شده کتاب

برای استناد به مقاله یا فصل ترجمه شده در یک کتاب مانند استناد به فصلی از کتاب عمل می ­شود، با این تفاوت که پس از نام و نام خانوادگی مترجم کتاب، داخل پرانتز در فارسی کلمه "مترجم یا مترجمان" و در انگلیسی (.Trans) ذکر می ­شود.

در صورتی که فصل یا مقاله مورد استناد دارای مترجم است، پس از عنوان فصل و قبل از گذاشتن نقطه، داخل پرانتز، نام و نام خانوادگی مترجم یا مترجمان، به شکل طبیعی ذکر می­ شود.

 • نلسون، ادوارد (1382). آناتومی قلب. در بهرام خسروی (ویراستار و مترجم)، آناتومی بدن انسان (ج 2، ص 77-108). تهران: دامنه (نشر اثر اصلی 1999).
 • شوارتز، فیلیپ (1382). درمان آسم (یاسمین رویایی و پرستو الیکایی، مترجمان). در بهمن قبادی و ادریس اعتمادی (ویراستاران)، بیماری های تنفسی: تشخیص و درمان (ص 77-145). تهران: پزشکیار (نشر اثر اصلی 2001).
 • Altallan, M. (2001). The Oxbird legacy. In T. Boynes (Ed. & Trans.), The standard edition of the complete works of Altallan (Vol. 22, pp. 14-6)
 • Piaget, J. (1998). Extracts form Piaget's theory (G. Gellerier, & J. Langer, Trans.). In K. Richardson (Eds.), Cognitive development to adolescence: A reader (pp. 3-18). Hillsdale, NJ: Erlbaum (Reprinted from Manual of child psychology, 702-744, by P. Mussen, Ed., 1970, New York: Willey.

استناد به مقاله در مجله

نام خانوادگی و نام پدیدآورنده، نام خانوادگی و نام پدیدآورندگان همکار، تاریخ نشر. عنوان مقاله به شکل ساده. عنوان نشریه به شکل ایتالیک، دوره (شماره)، شماره صفحه.

 • میثاقی، مهوش (1382). مطالعه علل اضطراب دختران مدرسه راهنمایی ارشاد کرمان. روانشناسی امروز، 5(2)، 45-67.
 • .Lacayo, R. (1997, April 22). Global warming: A new warning. Time, 137 (16), 32

استناد به مقاله مجله با عنوان ترجمه شده به زبان دیگر

 برای استناد به مقاله مجله با عنوان ترجمه شده به زبان دیگر، مطابق قواعد ذکر شده براساس استناد به مقاله مجله عمل می­ شود، با این تفاوت که پس از ذکر عنوان به زبان اصلی مقاله، داخل کروشه، عنوان ترجمه شده ذکر می ­شود.

        بحرینی، بابک(1379). علت شناسی سالک[Etiology of Leishmaniasis]. اپیدولوژی، 4(2)، 45-67

 • .Berndt, T. J. (1998 b). Effects of friendship on prosocial intentions and behavior Child Development, 52, 636-656  


[1]  عدد تک

[2] در انگلیسی ؛  اغلب ابتدا نام ماه و سپس تاریخ روز درج می ­شود، اما در فارسی بهتر است اول تاریخ روز و سپس نام ماه نوشته شود.

[3]  در صورتی که پدیدآورنده سازمانی ناشر اثر نیز هست، می­ توان به جای تکرار آن در بخش وضعیت نشر (ناشر) فقط به ذکر کلمه «پدیدآورنده» یا «Author» اکتفا کرد.