مطالعه‌ی تطبیقی تلفات حوادث رانندگی شهر شیراز و شهر لندن؛ تجاربی برای شیراز

نویسنده

1 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری

2 کارشناس شهرسازی شهرداری شیراز

چکیده

انتشار آمار شش‌ماهه‌ی اول سال 1394 تلفات تصادفات رانندگی در شهر شیراز و واکنش‌های مختلفی که عمدتاً گویای وضعیت ناگوار و دردآور شهر شیراز در تعداد زیاد کشته‌شدگان این‌گونه حوادث است، نگارنده را بر آن داشت تا ضمن مقایسه‌ی این آمار با کلان‌شهر لندن، راهکارهایی را که در شهر لندن به‌منظور کاهش تلفات و حوادث رانندگی اتخاذ گردیده است، جمع‌آوری کند و در اختیار مسئولان و تصمیم‌گیران شهر شیراز قرار دهد. در این تحقیق از روش مطالعه‌ی تطبیقی استفاده شده است. بر‌اساس یافته‌های پژوهش، اختلاف زیادی بین لندن و شیراز از نظر تلفات حوادث رانندگی وجود دارد: به‌طوری‌که تعداد کشته‌های شیراز در هر صد هزار نفر، 9 برابر بیشتر از شهر لندن است. به‌کار گرفتن تجارب شهر لندن که موفقیت‌های زیادی در کنترل تلفات حوادث رانندگی داشته است، می‌تواند در شرایط فعلی شیراز مفید واقع شود. بنابراین در این پژوهش برخی از اقداماتی که در لندن باعث کاهش میزان تلفات رانندگی این شهر شده است و قابل‌استفاده در شهر شیراز می‌باشد، ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


الف. فارسی
سازمان پزشکی قانونی کشور. (1394). آمار مجروحان و متوفیان حوادث رانندگی.
ب. انگلیسی
Campbell, D. T. (1988). Qualitative knowing in action research. In: Methodology and Epistemology for Social Science: Selected Papers, E. S. Overman, ed. Chicago: University of Chicago Press, pp. 360-376.
Department for transport. (2014). Transport statistics great Britain .2014.
Department for transport. (2014). Reported Road Casualties Great Britain.
Department for transport statistics. (2013). Transport Statistics Great Britain. 2014.
Transport for London (2014). Collisions and casualties on London’s roads: Annual Report. 2014.
OECD/ITF. (2015). Road Safety Annual Report. 2015. OECD Publishing, Paris.
Transport for London. (2013). Safe Streets for London The Road Safety Action Plan for London.2020.