درآمدهای پایدار لازمه توسعه، عمران و مدیریت پویا و کارآمد شهرداری شیراز

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران و مدیر ارزیابی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات شهرداری

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی

3 کارشناس ارزیابی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات شهرداری

4 کارشناسی ارشد تحقیق در عملیات دانشگاه شهیدباهنرکرمان

چکیده

با توجه به توسعه روزافزون شهرها و گسترش شهرنشینی وظایف شهرداری­ها به خصوص شهرداری کلان شهرها در امور مربوط به خدمات رسانی به شهروندان فزونی یافته و ابعاد گسترده تری پیدا کرده که لازمه آن کسب درآمد بیشتر می ­باشد. در این صورت اگر شهرداری­ها نتوانند درآمد کافی و پایداری به دست آورند، در انجام امور مربوط به خدمات رسانی و رفع نیازهای ضروری شهر با مشکل فراوانی مواجه خواهند شد. بنابراین با توجه به اینکه قسمت عمده منابع درآمدی شهرداری­ها ناپایدار بوده و از راه صدور پروانه ساخت و ساز، تراکم فروشی و تغییر کاربری اراضی و املاک شهری تامین می‌شود، ضرورت روی آوردن به این­گونه منابع امری انکارناپذیر می­ باشد؛ چرا که در صورت رکود در بازار مسکن؛ با کاهش شدید بودجه مواجه خواهیم شد؛ که همین امر می‌تواند شهرداری را تا مرز ورشکستگی پیش ببرد. علت رو آوردن به منابع درآمدی پایدار این می­ باشد که هزینه­ های شهری پایدار، اما درآمدهای شهرداری ناپایدار می‌باشد، از این رو کسب درآمد از منابع پایدار در طول زمان موجب تقویت شهرداری­ها و فعال تر و مفید تر شدن نقش آن­ها در مدیریت امور شهری می­ شود و سبب می­ گردد پاسخ­گویی مناسبی به نیازهای شهروندان در محیط شهری داشته باشند. بنابراین دست­یابی به روش­های جدید تامین منابع درآمدی پایدار و مطمئن و بدون پیامدهای ناگوار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نقش بسیار موثری در رضایت مندی شهروندان، سرعت بخشیدن به توسعه و عمران محدوده ­های شهری و در نهایت مدیریت مطلوب شهرها خواهد داشت. در مقاله حاضر سعی شده است با در نظر گرفتن تجارب کشورهای توسعه یافته و همچنین بهره گیری از نظرات کارشناسان صاحب نظر در این حوزه به ارائه راه­کارهای جدید تامین منابع پایدار برای شهرداری شیراز پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


آیت اللهی، علیرضا. (1387) منابع مالی سازمان‌های محلی فرانسه، همایش مالیه شهرداری‌ها(مشکلات و راه­کارها)، انتشارات: شهرداری تهران، معاونت مالی و اداری.
جمشیدزاده زیازی، ابراهیم. (1380). مالیات بر دارایی، مهم­ترین منبع درآمد شهرداری‌های جنوب آسیا. مجله شهرداریها، انتشارات شهرداریهای کشور، دوره جدید، سال سوم، شماره 31.
جدیدی میان­دشتی، مهدی. (1381) بررسی ساختار منابع درآمدی شهرداری‌های کشور طی سال‌های 1371-1379. مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهری سازمان شهرداری‌های کشور
رزازیان، محسن. (1387). کارایی بخشی نظام تشخیص و وصول درآمد، همایش مالیه شهرداری‌ها(مشکلات و راه­کارها)، انتشارات: شهرداری تهران، معاونت مالی و اداری.
شرزه­ای، غلامعلی. (1387). شناخت و تحلیل پایداری اقلام درآمدی شهرداری‌های کشور، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 20.
شرزه­ای، غلام­علی و قطمیری، محمد علی. (1380). مطالعه روش‌های تامین منابع مالی شهرداری‌ها(مطالعه موردی: ساختار مناطق مالی شهرداری شیراز)، مجموعه مقالات همایش مدیریت فضای شهری).
عابدین درکوش، سعید. (1382). مدیریت مالی شهر. فصل­نامه مدیریت شهری، سال چهارم.
علی­ آبادی، جواد و معصوم، جلال. (1380). چالش‌های مدیریت شهری در ایران، مجله شهرداری‌ها، انتشارات: سازمان شهرداری‌های کشور، سال سوم، شماره 35
موسوی، سیروس. (1382). عوارض نوسازی: نگاهی دیگر، مجله شهرداری‌ها، سازمان شهرداری‌ها و ده­یاری­های کشور، شماره 45، ص88.
 معزی مقدم، حسین. (1381). شیوه‌های تامین منابع درآمدی شهرداری‌ها، معاونت برنامه­ ریزی و توسعه، انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور.
 مقیمی، محمدحسین. (1381). تنگناهای مالی شهرداری‌ها و تدوین راه­کارهای منابع مالی پایدار شهرداری‌ها، شماره 40، انتشارات: سازمان شهرداری‌ها و ده­یاری­های کشور، وزارت کشور.
 موسوی، میر نجف؛ باقری کشکولی، علی، سعید آبادی؛ رشید، حسینی امینی و  حسن، قنبری ابوالفضل. (1388). استراتژی­ های توانمندسازی افزایش درآمد شهرداری‌های شهرهای کوچک (مطالعه موردی شهرداری زارچ)، مجله علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه تبریز.
 عباس‌زاده. عبدالرضا؛ فانی، ابوالفضل و صمیمی، محمدرضا. (1390). آشنایی با درآمد و روش‌های افزایش آن در شهرداری‌ها، سازمان شهرداری‌ها و ده­یاری­های کشور، چاپ اول.
کلانی،‌هادی و شاه‌سیا، زینب. (1388). سامانه سهول؛ راه­کاری برای برون سپاری فرایند وصول عوارض خودرو و افزایش درآمد پایدار شهری، انتشارات: سازمان شهرداری‌ها.
هاشمی، سید مناف؛ طاهرخانی، حبیب­ الله (1387). ایجاد پایداری در منابع درآمدی شهر تهران، اولین همایش مالیه شهرداری‌ها.
O, Sollivan, A. (2003). Urban Economic, 5th ed, Dc Graw-Hill Higher Education.
Pechman, J. (1987). Federal Tax policy Washington, Dc, the brooking