تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توسعه و پویایی اقتصاد شهری و محلی

نویسنده

1 کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

2 کارشناس تحقیق و توسعه، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری شیراز

چکیده

توسعه، انطباق و کاربردهای روز­افزون فناوری اطلاعات و ارتباطات[1] موجب تحولات ساختاری در اقتصاد ملی و منطقه‌ای شده است. در ارتباط با این مهم، کارکردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان غایت کلی و نوین تکنولوژی، اقتصاد محلی را وسیع و عمیق با ارائه دامنه وسیعی از تولیدات، روندها و خدمات تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این مقاله ابتدا به تعریف و ارزیابی معیارهای اقتصادی فناوری اطلاعات و ارتباطات بصورت کلی پرداخته شده و سپس تاثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توسعه اقتصاد شهری از چند بُعد بررسی می‌شود، که شامل تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کاهش هزینه تراکنش­ها در اقتصاد شهری، تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مشاغل و کارآفرینی، ظهور عرصه ­های جدید به واسطه تکنولوژی نوین، رشد شاخص­ های بهره وری و نیروی انسانی به واسطه افزایش سرمایه ­گذاری‌های بخش دولتی و خصوصی در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات و اثر سرریز فناوری اطلاعات و ارتباطات بر شاخص ­های بهره­ وری می‌باشد. نظام نوآوری محلی[2] به عنوان یکی از عوامل مهم در این مبحث مطرح می ­شود که در قالب سیستمی پیچیده و متشکل از چندین زیرسیستمِ درهم ­تنیده، تعریف می­ شود. در این راستا ارتباط میان مولفه­ های فناوری اطلاعات و ارتباطات و نظام نوآوری محلی از سه زاویه مورد بحث قرار می­ گیرد: اول فناوری اطلاعات و ارتباطات و تحول در پیوندهای دانشی؛ دوم نظام نوآوری محلی و تولید فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ و سوم نظام نوآوری محلی و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات. نتایج حاصله نشان داد که بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش مثبت و سازنده­ای در ابعاد خرد و کلان اقتصاد شهرداری­ها دارد و در این بین، نظام­ های نوآوری محلی و منطقه‌ای چارچوب­های مناسبی در بحث توسعه اقتصادی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات می ­باشند.
 

کلیدواژه‌ها


دانایی فرد، حسن، طراحی مدل مفهومی و چالش‌های فراروی جهاد اقتصادی، تهران، انتشارات انقلاب اسلامی، ۱۳۹۰
دانایی فرد، حسن، چالش‌های مدیریت دولتی ایران، تهران، سمت، ۱۳۸۹
 شرف الدین، سید حسین، مفاهیم و دیدگاه‌های نظری در حوزه حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، 1392
 جلیل‌پور افشار، حمیده، جهاد اقتصادی، اقتصاد مقاومتی و حماسه اقتصادی، سایت حرف آخر، 1392
Acs, Z. (Ed.): Regional Innovation, Knowledge and Global Change. Pinter, London. (2000)
 Andersson, M.&C. Karlsson, Regional Innovation Systems in Small and Medium-Sized Regions, in Johansson, 2006
 C. Karlsson & R.R. Stough (Eds.), The Emerging Digital Economy. Entrepreneurship, Clusters and Policy, Springer, Berlin, 2006
 David, P. and Foray, D.: Economic fundamentals of the knowledge society, Policy Futures in Education, United Kingdom and Stanford University, USA, 2003
  Y. Ayoama & B. Warf (Eds.), Cities in the TelecommunicationsAge, Routledge, New York, 2000
.Howells, J.: Tacit knowledge, innovation and economic geography, Urban Studies, University of Manchester, Manchester, 2002
 Relhan, Gaurav, Ionkova, Kremena, Huque, Rumana, Good Urban Governance through ICT: Issues, Analysis, and Strategies, The World Bank, Washington, 2011
 Yannis M. Ioannides1, Henry G. Overman2, Esteban Rossi-Hansberg3, Kurt Schmidheiny4, The effect of information and communication technologies on urban structure, Economic Policy, Lisbon, 2008