بررسی طراحی دست‌آزاد و طراحی با رایانه در فرایند طراحی معماری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده‌ی هنر و معماری دانشگاه شیراز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مؤسسه‌ی آموزش عالی غیرانتفاعی آپادانا

چکیده

طراحی معماری فرایندی است که طیف وسیعی از مفاهیم و مراحل را دربر می‌گیرد. طراحان برای رسیدن به یک طرح، مراحل مختلف فرایند طراحی را با بهره‌گیری از روش‌ها و ابزارهای گوناگون اعمال می‌کنند. یکی از روش‌های بسیار مهم، طراحی دست‌آزاد یا اسکیس است که از دیرباز طراحان را در وادی طراحی یاری کرده است؛ اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی و پدیدآمدن نرم‌افزارهای رایانه­ ی پیشرفته، به اهمیت ترسیم با دست و نقش ارزشمند آن در ایده‌ پردازی پرورش خلاقیت کمتر از گذشته توجه می‌کنند و به‌نوعی، این دو روش در تقابل با یکدیگر قرار گرفته‌اند. در این مقاله، ضمن آشنایی با طراحی و فرایند آن، به بررسی ترسیم دست‌آزاد و ترسیم رایانه‌ای و ویژگی‌های هریک در مراحل مختلف فرایند طراحی پرداخته شده است. نتیجه‌ی حاصل از این پژوهش بیان می‌دارد که هر دو روش طراحی دست‌آزاد و طراحی رایانه­ ی، چنانچه در جایگاه صحیح خود و در زمان مناسب در روند طراحی به‌کار گرفته شود، در فرایند طراحی معمار و رساندن او به هدف مطلوب بسیار مناسب و مقبول خواهد بود

کلیدواژه‌ها


الف. فارسی
امینی، معصومه؛ بمانیان، محمدرضا (۱۳۹۱). جایگاه دست‌آزاد و رایانه در فرایند طراحی معماری، اولینهمایشملیاندیشه‌ها و فناوری‌های نودرمعماری،صص ۱۷تا۲۲.
چینک، فرانس (۱۳۷۹). اصول و مبانی طراحی (فرهاد گشایش، مترجم). تهران: مارلیک.
شایان، حمیدرضا (۱۳۸۷). آموزه‌های ترسیمی و نقش آن‌ها در طراحی معماری، سومین همایش آموزش معماری، صص ۲۱۰تا۲۱۲.
غریب‌پور، افرا (۱۳۸۷). ترسیم با دست‌آزاد یا رایانه در طراحی معماری، سومین همایش آموزش معماری، صص ۳۲۵تا۳۴۱.
فضل الهی، معصومه؛ سیدیان، سیدعلی (۱۳۹۳). رابطه‌ی تصور و تصویر در طراحی با دست‌آزاد و ابزار ترسیم (رایانه) و ذهن خلاق در آموزش معماری، دومین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط‌زیست پایدار.
فیضی، محسن؛ خاک‌ زند، مهدی (۱۳۸۷). ترسیم نمودارها، کمکی به فرایند طراحی معماری، نشریه‌ی بین‌المللی علوم مهندسی، دانشگاه علم و صنعت تهران، ج۱۹، ۶، صص ۲تا۴.
قاسم‌ پورآبادی، محمدحسین (بی‌تا). بررسی نسبت بین طراحی و آموزش در معماری داخلی با تمرکز بر فرایند طراحی، صص ۲تا۴.
کلینی ممقانی، ناصر؛ عظیمی، سمانه (۱۳۹۰). تأثیر طراحی با دست‌آزاد (اسکچ) در فرایند طراحی، هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی، ۴۶، صص۷۷تا۸۲.
لاوسون، برایان (۱۳۸۹). آنچه طراحان می‌دانند (محمدرضا شاهی، مترجم)، تفکر معماری. تهران.
ـــــــــــــــــــ ، طراحان چگونه می‌اندیشند (مجتبی دولتخواه و حوریه پیری، مترجمان). تهران: سعیده.
ـــــــــــــــــــ (۱۳۸۴)، طراحان چگونه می‌اندیشند: ابهام زدایی از فرایند طراحی (حمید ندیمی، مترجم). تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
محمودی، محمدمهدی؛ تقی‌زاده، کتایون (بی‌تا)، فناوری اطلاعات و سیر تحول آموزش در مهندسی معماری، فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی، صص ۱تا۳.
مظفر، فرهنگ و خاک‌زند، مهدی (۱۳۸۷)، به‌کارگیری تکنولوژی در فرایند طراحی معماری، نشریه‌ی بین‌المللی علوم مهندسی، دانشگاه علم و صنعت تهران، ج۱۹، ۶، صص ۵۴تا۵۶.
هاشم‌نژاد، هاشم؛ اخلاصی، احمد؛ صدق‌پور، بهرام صالح؛ و شکوهی دهکردی، کاوه (۱۳۹۲). تأثیرات نرم‌افزار Sketch Up بر فرایند ترسیم اسکیس‌های معماری، باغ نظر، ۲۵،صص ۳۰تا۳۲.
ب. انگلیسی:
Hassan, Isham Shah; Ismail, Mohd Arif; & Mustapha, Ramlee. (2010). The Effects Of Integrating Mobile And Cad Technology In Teaching Design Process For Malaysian Polytechnic Architecture Student In Producing Creative Product.
Yi, Ellen; Do, Luen (n.d). Drawing as a Means to Design Reasoning, pp1-3.