بررسی میزان و اثرسنجی زمان‌بندی چراغ‌های فرماندهی دیر قطع‌کننده و زود آزادکننده نسبت به زمان‌بندی‌های سه‌زمانه و چهارزمانه، با استفاده از شبیه‌سازی نرم‌افزار AIMSUN (نمونه موردی: تقاطع شهید آوینی شهر شیراز)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس مطالعات و برنامه ریزی حمل و نقل

2 کارشناسی ارشد عمران حمل‌ونقل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

3 دکتری عمران، گرایش برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

چکیده

کنترل تقاطع‌ها و نحوه ساماندهی آن‌ها یکی از مباحث بسیار مهم مهندسی ترافیک بشمار می‌آید. به‌منظور هدایت هرچه بهتر ترافیک در تقاطع‌ها می‌توان از تابلوها و چراغ‌های راهنمایی و رانندگی استفاده کرد. تقاطع‌ها در شبکه معابر شهری اهمیت فراوان و ویژه‌ای دارند. بر اساس نتایج مطالعه و تحقیقات انجام‌شده به‌طور متوسط ۳۵ تا ۴۰ درصد از افزایش زمان سفر در مرکز شهرها ناشی از تأخیر به‌وجودآمده در تقاطع‌ها است. با توجه بیشتر به وضعیت چراغ‌های فرماندهی کاملاً مشهود است که اضافه شدن یک فاز حرکتی به فازهای حرکتی چراغ فرماندهی چه  مقدار می‌تواند باعث افزایش زمان سفر، پس‌زدگی ترافیک در محل تقاطع، افزایش سوخت، استهلاک وسایل نقلیه، افزایش تراکم ترافیک پشت چراغ فرماندهی، کاهش شدت‌جریان وسایل نقلیه و از همه مهم‌تر افزایش زمان تأخیر قابل‌توجه برای وسایل نقلیه شود؛ اما استفاده از زمان‌بندی چراغ فرماندهی به‌صورت زود آزادشونده یا به‌صورت دیر آزادشونده در همان فاز چراغ راهنمایی، از ایجاد فاز اضافه برای چراغ فرماندهی جلوگیری کرده و می‌تواند حرکت‌های وسایل نقلیه در همان فاز موجود را روان کند؛ به‌اصطلاح از فاز سبز ایجادشده در مسیر، حداکثر استفاده را کنیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


الف. فارسی
پیام شهر (1388)، هفته‌نامه آموزشی و اطلاع‌رسانی شهرداری قزوین، شهریور.
سعیدی نژاد، بیژن (1393)، «درس سوم مهندسی ترافیک: سیستم‌های کنترل ترافیک در شهرها».
ب. انگلیسی
Y. kakg T. (2000) Delay stop and queue estimation
P.Tmartin, J. Perrin (2003) Time Measures Of Effectiveness Final Report   (3).