دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، پاییز 1395 
7. بررسی اهمیت اقتصاد مقاومتی در رشد و توسعه فضای شهر شیراز

صفحه 107-122

رودابه نوذری‌زاده؛ غلامرضا غلامی؛ صدیقه زیرک‌مطلق؛ یاسین قائدی‌تبار