بررسی اهمیت مشاوره با رویکرد مذهبی در تحقق فضای شهر سالم

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تاریخ و فلسفۀ آموزش‌وپرورش گرایش علوم تربیتی

2 کارشناس فرهنگی مشاور امور بانوان شهرداری مرکزی شیراز، گروه علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر.

3 دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک

4 مدیر ارتفاعات شهرداری شیراز؛ گروه علوم انسانی، دانشگاه صنایع و معادن ایران

5 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه فیروزآباد

6 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه آزاد شیراز

چکیده

هدف از انجام این پژوهش اهمیت نقش مشاوره با رویکرد مذهبی در تحقق فضای شهر سالم است. با توجه به ماهیت و اهداف تحقیق، روش این پژوهش توصیفی است. در این مقاله از روش کیفی برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات استفاده‌شده است. یافته‌های پیرامون هدف از مشاوره برای انسان با رویکرد مذهبی نشان داد که این اهداف شامل رشد فکری و معنوی و هدایت صحیح افراد در زندگی مادی و معنوی، ایجاد اعتمادبه‌نفس و توانمندی برای تصمیم‌گیری به‌جا در حوادث و امور زندگی و جلوگیری از رفتارهای ناسازگار و سهل‌انگاری‌ها و لغزش‌ها، ایجاد روحیه‌ی تعاون و همکاری و پرهیز از استبداد در حل مشکلات مراجعه‌کنندگان است. همچنین نتایج پیرامونی مبنی بر فنون و روش‌های مشاوره افراد با رویکرد مذهبی نشان داد که منظور از این روش‌ها را می‌توان مصافحه در جلسه‌ی مشاوره، احترام گذاشتن، گوش دادن، هم‌دلی کردن، هم‌سازی، پذیرش، انعکاس گفتار و احساسات مراجعان نام برد. همچنین پژوهش نتیجه می‌گیرد از دیدگاه معصومی، مشاوره نوعی تعلیم و تربیت است و در پیشگیری از بروز مشکلات روانی، عاطفی، اجتماعی، اخلاقی و رفتاری و اصلاح افراد در جامعه نقش اساسی را ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


احمدی، احمد (1387). اصول و روش‌های تربیت در اسلام. اصفهان، واحد انتشارات بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی.
اسفیجانی، مریم (1394). شاخص‌های ارزشیابی کیفیت در آموزش مجازی. گام‌های توسعه در آموزش، دوره‌ی  دوازدهم، ویژه‌نامه‌ی شماره‌ی 1.
المعجم المفهرس لالفاظ احادیث وسائل الشیعه. برازش: اشراف، علی‌رضا (1374). نشر الهادی، قم، ج 7.
بحارالانوار. مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی. نشر اسلامیه، ج 16، ج 77، ج 43، ج 75.
پاک، سدریک (1383). شهرهای پایدار در کشورهای درحال‌توسعه. ترجمه‌ی ناصر محرم‌نژاد و نشاط حداد تهرانی، انتشارات مرکز مطالعاتی و تحقیقات شهرسازی و معماری، وزارت مسکن و شهرسازی، تهران.
پرچم، اعظم (1391). هدفمندی حیات بشر از دیدگاه قرآن و عهدین. فصل‌نامه‌ی فلسفه و کلام اسلامی آینه‌ی معرفت، دانشگاه شهید بهشتی.
تقی زاده، محمد (1389). تحلیل و طراحی فضاهای شهری. انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران.
حاجی‌خانی، غلام‌رضا؛ صالحی، اسماعیل (1372). معیارهای شهرسازی برای ایده‌ی شهر سالم. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشکده‌ی هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.
حجتی، مهناز (1391). ساماندهی پارک شهر به‌عنوان محیط سرزنده پایدار. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه هنر و معماری، واحد تهران مرکز.
حسینی، سید علی‌اکبر (1387). راهنمایی و مشاوره‌ی اسلامی: مبانی، منابع و اصول. تهران، پژوهشگاه مطالعات انسانی و مطالعات فرهنگی.
دلاور، علی (1388). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران، انتشارت سمت.
غررالحکم و دررالکلام. آمدی، عبدالواحد بن محمد (1387). ترجمه‌ی سید هاشم رسولی محلاتی، تهران، نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، ج 1.
نهج‌البلاغه. ترجمه‌ی محمد دشتی (1379).  قم، آل علی (ع)، چاپ اول، ص 960، وزیری.
احمدی، حسن (1385). ریشه‌های پیدایش ایده‌ی شهر سالم. فصل‌نامه‌ی بین‌المللی فنی و مهندسی ساخت شهر، سال سوم شماره‌ی   6 و 7.
بارتون، هوگ (1381). جایگاه سلامتی در شهرسازی،.ترجمه‌ی محمد نقی‌زاده مطلق. فصل‌نامه‌ی جستارهای شهرسازی، شماره‌ی 3.
 
Dai X. (dissertation). Exploring Chinese faculty perceptions of quality standards for online education. Michigan: Michigan State University; 2014.