نگاهی به مستندات قانونی وضع و وصول عوارض و بهای خدمات بر درآمدهای شهرداری‌ها و مراحل اجرایی ماده‌ی 77 قانون شهرداری‌ها

نویسنده

1 سرپرست شهرداری منطقه‌ی 2 قم

2 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری

چکیده

دسترسی به مستندات قانونی، مدارک و اسناد مکتوب از الزامات یک سازمان ازجمله شهرداری‌ها است که متولی خدمات گسترده‌ای است تا از نقل‌قول‌ها و تجربیات افراد که فرهنگ دیرپای انتقال دانش به شیوه‌ی سینه‌به‌سینه را تداعی می‌کند، جلوگیری کند. رشد روزافزون علوم مختلف و گستردگی و پیچیدگی روابط سازمانی، مدیریت امروز را ناگزیر از توجه جدی برای انتخاب شیوه‌ی برخوردی مناسب با ابزاری مهم به نام «اطلاعات» کرده است. مستنداتی در غالب کتاب و نوشتن مقاله و... می‌تواند علاوه بر ماندگاری و شفاف‌سازی، مرجع مناسبی برای تصمیم‌گیری‌های مدیریتی در سطح محلی و منطقه‌ای و کلان باشد. اطلاع‌رسانی در دنیای امروز مهم‌ترین و کارآمدترین سلاح‌ها در عرصه‌ی مدیریتی است. دراین‌بین سازمان‌هایی موفق هستند که با انتخاب و گزینش شیوه‌ها و روش‌هایی مناسب بهترین، بیشترین و کم‌هزینه‌ترین اطلاعات موردنیاز خود را تولید یا جمع‌آوری و در اختیار واحدهای مرتبطِ خود قرار دهند تا در انتخاب برنامه‌های درون تشکیلاتی خود از آن‌ها استفاده کنند. ازآنجایی‌که جمع‌آوری قوانین، مقررات و مدارک و درنهایت مستندسازی در زمینه‌های مدیریت شهری از دیرباز به‌صورت نیازی جدی مطرح بوده این مقاله با این هدف و در راستای مستندسازی و اطلاع‌رسانی از مجموعه‌ی قوانین و مقررات مالی و درآمدی شهرداری‌ها و ضرورت‌های شناخت آن تهیه‌شده است. روش پژوهش در این مقاله به‌صورت کتابخانه‌ای و استفاده از منابع اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور و شهرداری‌های کلان‌شهرها و تجارب کسب‌شده در مدیریت شهری توسط نویسنده است؛ و در ابتدا به طرح مسئله و ضرورت‌های پژوهش پرداخته است و در ادامه به مقررات و مستندات درآمدی و درنهایت نحوه‌ی استفاده از ظرفیت قانونی کمیسیون ماده‌ی 77 قانون شهرداری‌ها اشاره‌شده است.

کلیدواژه‌ها


قانون شهرداری مصوب 1344 با اصلاحات و آیین‌نامه‌ی الحاقات بعدی.
  آیین‌نامه‌ی مالی شهرداری‌ها مصوب 1346 با اصلاحات و آیین‌نامه‌ی الحاقات بعدی.
قانون نظام صنفی مصوب 1359 با اصلاحات و آیین‌نامه‌ی الحاقات بعدی.
 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375.
قانون ارزش‌افزوده مصوب 1378 و آیین‌نامه‌ی الحاقات بعدی.
قانون برنامه‌ی پنجم پنج‌ساله توسعه‌ی کشور مصوب 1389 و آیین‌نامه‌ی الحاقات بعدی.
 قانون تسهیل و آیین‌نامه‌ی الحاقات بعدی.
 متن مصوبه «طرح جامع درآمدهای پایدار و سایر منابع مالی شهرداری تهران» مصوب 1386.
 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 و آیین‌نامه‌ی الحاقات بعدی.
 دستورالعمل آیین‌نامه‌ی اجرایی نحوه‌ی وضع و وصول عوارض و بهای خدمات (موضوع ماده‌ی 74 قانون شهرداری‌ها).
مصوبات شورای اسلامی شهرهای تهران، اصفهان، تبریز، مشهد، قم (لایحه‌ی تعرفه‌ی عوارض و بهای خدمات).
مهربانی (1389). کارکرد ابزارها و نهادهای مالی در تأمین مالی پروژه‌های شهری. سومین همایش مالیه‌ی شهری، تهران.
 غلامی، محمد (1394). فایل آموزشی کمیسیون ماده‌ی 77. واحد آموزش استانداری فارس.
سلیمی‌فر، مصطف؛ خزاعی، منصوره و سلیمی فر، محمد  (1390). صکوک اجاره، ابزاری کارآمد جهت تأمین مالی پروژه‌های شهری. مدیریت شهری، دوره‌ی 9.
آیت‌الهی، علی‌رضا (1378). تأمین مالی شهرداری‌های فرانسه، چکیده‌ی همایش مالیه‌ی شهرداری‌ه. انتشارات شهرداری تهران، معاونت مالی و اداری.
 نادری، افشین و سلطانی، فاطمه (1392). مشکلات حقوقی شهرداری‌ها در اداره‌ی شهرهای ایران. پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد.
منتظری و خدایی (1391). نقش تأمین منابع مالی پایدار قش. منابع مالی پایدار در منابع درآمدی شهرداری‌ها.