بررسی وندالیسم شهری و عوامل مؤثر بر آن

نویسنده

1 کارشناس امور قراردادهای دبیرخانه شورای پژوهش شهرداری شیراز

2 کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد

چکیده

امروزه پدیده‌ی تخریب اموال عمومی یا وندالیسم، از جنبه‌های مختلف بررسی می‌شود؛ روانشناسان به علل روانی و تربیتی آن پرداخته اند، جامعه‌شناسان این پدیده را نوعی ناهنجاری اجتماعی تعریف می‌کنند که می‌تواند ناشی از شکاف طبقاتی باشد، کارشناسان علوم اقتصادی درصدد برآورد هزینه‌هایی هستند که این پدیده بر جامعه وارد می‌کند و بالاخره مدیران و برنامه‌ریزان شهری در فکر طراحی و جایگزین‌کردن وسایلی هستند تا هم انگیزه‌های رفتاری‌های وندالیستی را کاهش دهد و هم در برابر این قبیل رفتارها مقاومت و استحکام بیشتری داشته باشد. این مقاله به بررسی نوع وندالیسم شهری براساس مقالات ارائه‌شده پرداخته است

کلیدواژه‌ها


پرویز علیزاده (1391). بررسی دلایل گرایش جوانان به وندالیسم[t1] . معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آذربایجان غربی و همکاران.
مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی. (1392). بررسی عملکرد شهرداری تهران و نقش مشارکت اجتماعی در حوزه‌ی مدیریت آسیب‌های اجتماعی شهری، گزارششماره198، شهریور ماه.
سازمان زیباسازی شهرداری تهران. (1392). وندالیسم در شهر. ماهنامه پیام سبز، خردادماه.