معایب، معضلات و مشکلات حقوقی شهرداری‌ها در ایران

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش‌وپرورش

2 مسئول امور اداری و کارگزینی ارتفاعات شهرداری شیراز

3 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شیراز

4 کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش ترافیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

5 رئیس اداره کل تشخیص و ثبت درآمد شهرداری شیراز

6 کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

7 رئیس امور اداری اداره کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز

چکیده

شهرداری‌ها از بزرگ‌ترین مؤسسات عمومی غیردولتی در سطح شهرها محسوب می‌شوند که نقشی اساسی در روند اداره‌ی شهرها بر عهده دارند. با پیشرفت و توسعه‌ی شهر و شهرنشینی در ایران، آثار حقوقی ناشی از اجرای قوانین و طرح‌ها از سوی شهرداری بیشتر رخ نشان می‌دهد و گاهی همچون یک مانع جدی در مقابل عملکرد نهاد مذکور، می‌تواند مدت‌ها اجرای فعالیت‌ها را به تعویق اندازد و حتی آن‌ها را با شکست مواجه سازد. تعدد قوانین شهری، تداخل این قوانین با منافع خصوصی افراد و نهادینه‌نشدن تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه، ضرورت بررسی قوانین و طرح‌های شهرداری را این بار از حیث موانع حقوقی آشکار می‌سازد. این پژوهش به بررسی معایب و معضلات شهرداری می‌پردازد و روش تحقیق در آن از نوع توصیفی-تحلیلی است و ابزار گردآوری داده‌ها، میدانی و اسنادی می‌باشد. یافته‌ها حاکی از آن است که علت اصلی مشکلات و معایب و معضلات شهرداری‌ها، گستردگی و تنوع اختیارات و مسئولیت‌های آن‌ها بر اساس قوانین شهرداری‌ها است.

کلیدواژه‌ها


آستانی، سجاد (1389). «واکاوی قواعد حقوقی مدیریت پسماندها در ایران از دیدگاه زیست‌محیطی» اولین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند صنایع نفت و انرژی.
ثابت ورنامخواستی، مجید (1388). «فرآیند عملکردهای شهرداری»، دومین کنفرانس بین‌المللی شهرداری الکترونیکی.
حبیبی، میترا (۱۳۸۵). ضرورت اولویت‌بندی معابر شهری، جهت مناسب‌سازی محیط شهری.
حنیفی، رضا و همکاران (۱۳۹۱). «بررسی روابط حقوقی بین شورای اسلامی شهر و شهرداری». چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا.
دانشمند، فتانه (۱۳۸۹). «بررسی روابط شهروندی و مدیریت شهری در قانون شهرداری‌ها». همایش منطقه‌ای شهر-شهروند و مدیریت شهری.
رحیمی، امین (۱۳۹۱). «نگاهی به حقوق و قوانین شهروندی». روزنامه جام جم ۱۳ مهر.
رهنما، محمدرحیم (۱۳۸۵). «گذر از برنامه‌ریزی معیار گرا به برنامه‌ریزی حل مشکل اصلاحی – نمونه مقایسه، شیوه تعیین مشکلات در برنامه میان‌مدت شهرداری مشهد و برنامه‌ریزی حل مشکل اصلاحی». اولین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری.
 رهنما، محمدرحیم و توانگر، معصومه (۱۳۸۵). «نگرش مدیران شهری درخصوص نحوه‌ی هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی».
زراعت، عباس (۱۳۸۱). «مشکلات حقوقی شهرداری‌ها».
زیاری، رضا و همکاران (1390). «ارزیابی و اولویت‌بندی بسترهای لازم جهت خصوصی‌سازی خدمات شهری». (مطالعه‌ی موردی: شهرداری سمنان)، همایش ملی خصوصی‌سازی در ایران.
 صارمی‌زاده، محمد فاضل (۱۳۹۱). مجموعه کامل قوانین و مقررات مرتبط با شهرداری. شهرداری منطقه 8 شیراز.
طباطبایی‌نژاد، محمد و علی طباطبایی نژاد (۱۳۹۰). «آسیب‌شناسی حقوقی تأمین منابع مالی در پروژه‌های عمرانی شهری». چهارمین همایش مالیه شهرداری-مشکلات و راهکارها.
علی، تأمینی لینچایی (۱۳۹۰).«نقش قوانین حقوقی در عمران شهری». اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه.
غنی زاده، منصور (۱۳۸۵). «بررسی جایگاه شهرداری و موفقیت شهرداری در قانون مدیریت پسماندها». سومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه‌ریزی شهری.
فتحی، حمیدرضا (۱۳۸۷). میزان جریمه نقدی در کمیسیون‌های ماده 100 قانون شهرداری‌ها. پایگاه نشر مقالات حقوقی حق‌گستر.
 کمایی، نوروز (۱۳۸۹). شهرنشینی و قوانین حقوق شهروندی و خلأهای آن در حقوق ثبت. سایت باران آفتاب.
ماهنامه پژوهشی آموزشی شهرداری‌ها، 1381، سال چهارم، شماره‌ی 46، اسفند 1381.
مدنی پور، علی (1385). «شهرسازی فراگیر». همایش ملی مناسب‌سازی محیط شهری.
نظریه شورای نگهبان در مورد ماده 101 قانون شهرداری-بدعت و انحراف در قانون‌گذاری.
یاری، علی (1389). «آشنایی با ماده 100 قانون شهرداری‌ها» سایت شهرداری خراسان جنوبی.