مدیریت مشارکتی فضای سبز شهری با افکار سنجی شهروندان (مطالعه موردی فضاهای سبز عمومی کلان‌شهر شیراز)

نویسنده

کارشناس ارشد علوم خاک شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز

چکیده

این تحقیق بر پایه‌ی افکارسنجی رودررو و با استفاده از پرسشنامه‌های چاپ‌شده‌ی 25 سؤالی انجام گرفته است. 20 باغ و بوستان اصلی شهرداری شیراز به‌منزله‌ی گستره‌ی مکانی انجام مطالعه‌ی میدانی تعیین شد. پرسشنامه‌ها را نیروهای میدانی افکارسنجی به شهروندان حاضر در پارک‌ها ارائه کردند و پس از تکمیل، داده‌های به‌دست‌آمده جهت تجزیه‌وتحلیل آماری به نرم‌افزار spss وارد شد. در این طرح، در هر پارک از 20 نفر پرسش شد. نتایج مطالعات میدانی نشان داد شهروندان علاقه‌ی زیادی به مشارکت فکری در نحوه‌ی مدیریت پارک‌ها دارند. تجزیه‌وتحلیل آماری داده‌ها مشخص کرد که بیشترین امتیاز در پرسشنامه‌ها متعلق به میزان اثر پارک در ایجاد سرزندگی شهر بوده است که 50/51درصد از پرسش‌شوندگان آن را در بیشترین سطح، یعنی «خیلی زیاد» در نظر گرفته‌اند و تنها 92/0 درصد اثر آن را «خیلی کم» دانسته‌اند. کمترین میزان رضایت شهروندان مربوط به امکانات خوراک‌فروشی پارک بوده است؛ یعنی 96/11 درصد پرسش‌شوندگان گزینه‌ی میزان رضایت «خیلی کم» را انتخاب کرده‌اند. بیشترین امتیاز سطح «زیاد» را شاخصه‌ی رضایت از وضعیت زیبایی پارک‌ها به خود اختصاص داده‌ است یعنی 94/37 درصد از پرسش‌شوندگان. به‌طورکلی 35/90درصد از پرسش‌شوندگان وضعیت کلی فضای سبز شیراز را بیشتر از متوسط ارزیابی نموده‌اند. سایر نتایج در جدول‌ها و مشاهده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


حیاتی، باب‌الله و دیگران. (1390). «بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی مراجعه‌کنندگان از کیفیت خدمات ارائه‌شده در پارک‌های شهر تبریز». مجموعه مقالات اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران.
دادگران، سید محمد. (1389). افکار عمومی و معیارهای سنجش آن. انتشارات مروارید.
رخی، نورعلی. (1384). پیمایش در افکارسنجی. انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
مجنونیان، هنریک. (1374). مباحثی پیرامون پارک‌ها و فضای سبز و تفرجگاه‌ها. تهران: سازمان پارک‌ها و فضای سبز.