بررسی پایداری و ناپایداری درآمدی شهرداری شیراز در سال 94

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد توسعه‌ی اقتصادی و برنامه‌ریزی

2 کارشناس اقتصادی معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

3 معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز

4 کارشناس پژوهش شهرداری شیراز

چکیده

اولین محدودیت براى حل مسائل شهرى و رفع ناکارآمدى خدمات‌رسانى به شهروندان، ناشى از نبود منابع مالى کافى است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در قانون بودجه‌ی 1362، مقرر شد شهرداری‌ها طی یک برنامه‌ی سه‌ساله به خودکفایی برسند. به دنبال آن، سهم بودجه‌ی شهرداری‌ها از اعتبارات دولتی کاهش یافت و این موجب گردید شهرداری‌ها به دنبال راهکارهایی هرچند نامناسب برای کسب درآمدهای بیشتر جهت انجام وظایف سنگین خود باشند که این اقدامات پیامدهای سوء کاربری، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زیادی را به همراه داشت. نگرش جدید مدیریت شهری در جهان، علاوه‌بر اینکه در پی یافتن بسترهایی برای به‌دست‌آوردن درآمد موردنیاز می‌باشد. به دنبال پایدار‌بودن منابع درآمدی و مطلوب‌بودن آن نیز است. درآمد شهرداری‌ها در صورتی پایدار تلقی خواهد شد که حداقل دو خصیصه‌ی «تداوم‌پذیری و حفظ کیفیت محیط‌زیست و فضای شهری» را داشته باشد. در مطالعه موردی مناطق ده‌گانه‌ی شهرداری شیراز در شش‌ماهه‌ی نخست سال 94، کمترین سهم درآمد پایدار و بیشترین سهم درآمد ناپایدار در بودجه‌ی مصوب به‌ترتیب 56/0 درصد و 44/99 درصد مربوط به منطقه‌ی شش و بیشترین سهم درآمد پایدار و کمترین سهم درآمد ناپایدار در بودجه‌ی مصوب به‌ترتیب 25/3 درصد و 75/96 درصد مربوط به منطقه سه است. کمترین سهم درآمد پایدار در وصولی قطعی شش‌ماهه اول سال 94 شهرداری شیراز با 36/4‌درصد مربوط به منطقه‌ی شش و بیشترین سهم درآمد پایدار در وصولی قطعی با 68/12‌درصد مربوط به منطقه‌ی ده می‌باشد

کلیدواژه‌ها


الف. فارسی
اکبری، نعمت‌الله. و ناصر یارمحمدیان. (1391). «محاسبه‌ی میزان پایداری درآمد شهرداری در صورت تقسیط عوارض ساختمانی؛ موردمطالعه: شهرداری اصفهان». فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری. زمستان، شماره اول. 115-103.
آخوندی، نادر. (1393). مدیر درآمد شهرداری اصفهان. اولین گام برای رسیدن به درآمد پایدار تحقق مدیریت واحد شهری است. سایت خبرگزاری ایمنا.
بردی آنامرادنژاد، رحیم. و دیگران. (1392). «نقش مشارکت مردمی در اقتصاد و مدیریت شهری؛ مطالعه موردی: شهر آمل». فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری. شماره سوم. تابستان، 138-127.
خندان‌دل، هوشنگ. (1394). معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور. سایت اتحادیه سازمان‌های حمل‌ونقل همگانی کشور.
دانش جعفری، داود. و دیگران. (1393). «ارزیابی پایداری منابع مالی و درآمدی شهرداری تهران». فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، شماره هفتم، تابستان.
زیاری، کرامت‌الله. و دیگران. (1392). «مطالعه و شناخت منابع مالی و ارائه راهکارهایی برای بهبود پایداری درآمد شهرداری‌ها؛ مورد پژوهش شهرداری شهر مهاباد». مجله مدیریت شهری. شماره 31، بهار و تابستان، 124-107.
شاکری روشن، مجتبی. و دیگران. (1389). «بررسی منابع درآمدی شهرداری‌ها در کشورهای توسعه‌یافته». کتاب مباحثی در اقتصاد شهری. جلد اول، مدیریت توسعه و پژوهش گروه تحقیقات اقتصاد شهری. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
شاکری روشن، مجتبی. و دیگران. (1389). «امکان‌سنجی استفاده از روش‌های مختلف تأمین مالی بین‌المللی در طرح بهسازی و نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع)»؛ مباحثی در اقتصاد شهری. جلد اول، مدیریت توسعه و پژوهش گروه تحقیقات اقتصاد شهری. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
عباسی کشکولی، محمدعلی. و علی باقری کشکولی. (1389). «راه‌های تأمین درآمد پایدار برای شهرداری‌های کشور». شهرداری‌ها. سال دهم. فروردین. شماره98.
عزتی، مرتضی. (1387). کتاب «توسعه منابع درآمدی شهرداری‌ها و تأمین مالی پروژه‌های شهری»، مرکز پژوهش‌های اقتصاد، انتشارات نور علم و پژوهش‌های ما.
محمودی، محمود. و دیگران. (1390). «بررسی عوامل مربوط به درآمدهای پایدار شهرداری تهران و اولویت‌بندی آن‌ها». نشریه مدیریت شهری، بهار و تابستان، دوره نهم، 275-259.
واحد آمار و اطلاعات مدیریت درآمد شهرداری شیراز.
هادی زنور، بهروز. (1387). «مبانی نظری نظام درآمدی شهرداری‌ها». اقتصاد شهر، شماره2.
یگانگی دستگردی، وحید. (1390). «راهکارهای عملی درآمدزایی پایدار برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری شهرداری‌ها». مجله اقتصاد شهر. بهار، شماره 9.
ب. انگلیسی
Hirashima, Akihide. (2004). Decentralization in Japan Tokyo: International Affairs Division for Local Authorities. Ministry of Public Management, Home Affairs Posts & Telecommunications, (MPHPT)- February 13.
Somera Seva., Violeta, Advisor., Senior. (2007). Challenges in Financing Local Infrastructure in Makati City. Philippines Office of the Mayor Makati City, Philippines .Meeting of The UCLG Committee on Local Finance and Development (CLFD), Barcelona, Spain. 11 - 12 June.