اقتصاد مقاومتی با رویکرد توسعه اقتصادی

نویسندگان

1 معاون اداری و مالی شهرداری شیراز

2 رئیس بخش اقتصاد دانشگاه آزاد شیراز

چکیده

اقتصاد مقاومتی، به معنی روش‌های صحیح تصمیم‌ گیری اقتصادی در شرایط تحریم، فشار و کمبود منابع در جامعه است، به‌ گونه‌ای که این سبک منجر به شکوفایی اقتصادی شود. این الگو موجب ایجاد امنیت و ثبات در اقتصاد و عدم تزلزل در برابر شوک خارجی اقتصادی وجلوگیری از امتیازدهی به دشمنان است. این مقاله مروری است بر تعاریف گوناگون اقتصاد مقاومتی از دیدگاه های مختلف و همچنین در این مقاله سعی شده است با ارائه راهکارهایی رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی را میسر نمود. از آن‌جایی که اقتصاد مقاومتی به معنای کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد با تداوم رشد توسعه اقتصادی است؛ لذا نباید با اقتصاد مقاومتی راهکارهایی متی شعاری و نمایشی برخورد کرد، بلکه نهادهایی چون سازمان مدیریت و وزرات اقتصاد باید برنامه‌های بلند مدتی برای تحقق این موضوع داشته باشند. در پایان مقاله، این نتیجه اثبات می‌شود که تحقق عدالت توام با توسعه و پیشرفت اقتصادی نیازمندی یک الگوی توسعه بومی منحصر به فرد اسلامی- ایرانی است که در چارچوب اقتصاد مقاومتی و با برنامه‌ریزی در راستای بی‌اثر نمودن تحریم‌ها باشد همچنین در این مقاله ارتباط اقتصاد مقاومتی با شهرداری‌ها بررسی و راهکارهایی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در شهرداری‌ها پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی:  http://reseconomy.ir
خانباشی، محمد، مقاله «تحقق اقتصاد مقاومتی در سایه مدیریت جهادی»، سایت تحلیلی تبیینی برهان
صالحی، معصومه؛ مرضیه جباری و عبادالله عباسی، (1391). «اقتصاد مقاومتی، ضرورتها و مولفه‌ها»، همایش ملی فرهنگ‌ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی در ایران امروز، ابرکوه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه
صدر، سید شهاب‌الدین، (1391). اقتصاد مقاومتی: راه‌کارها و موانع پیشرو با نگاهی به گذشته و حال اقتصاد ایران، تهران، پیشگامان توسعه
کریمی، سحر و محمد صفاری انارکی، (1392). «اقتصاد مقاومتی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب»، همایش سراسری مروری بر تاریخ اقتصاد مقاومتی در ایران، محلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
مهدی‌پور، شهربانو و رضا عباسی، (1392). اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی، کرمان، سازمان بهزیستی.