مدیریت سرعت ترافیک شهری با استفاده از GPS/GIS

نویسنده

کارشناس سازمان فاوا شهرداری شیراز

چکیده

سرعت ترافیک غالب در هر بخش از جاده بر کیفیت ترافیک تاثیر می‌گذارد. در حالی که سرعت بیش از حد بر شدت تصادفات جاده‌ای تاثیر گذار است اما سرعت موجود در محیط‌های شهری نیز نشان دهنده ازدحام است. یکی از عناصر کلیدی در برنامه ریزی مدیریت سرعت، طبقه بندی کارکردی جاده‌ها بر اساس سرعت است. به عنوان مثال سرعت 30 کیلومتر در ساعت  برای مناطق مسکونی و60 کیلومتر در ساعت و بالاتر برای مناطق عمده جاده‌های بیرون شهری در نظر گرفته شده است. امروزه نظارت مفید بر خودرو‌ها از طریق یکپارچه سازی سیستم‌های تعیین موقعیت جهانی (GPS) امکان‌پذیر می‌باشد که از داده‌های ترافیک مانند سرعت وسیله نقلیه و جهت جریان ترافیک در یک سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) محیط زیست حاصل شده‌اند. این سیستم یکپارچه GPS-GISبه ارائه زمان واقعی رویدادهای ترافیکی به صورت معنی دار و وضعیت وسایل نقلیه در شبکه می‌پردازد. این سیستم برای نشان دادن تغییرات در سرعت و جهت تردد خودروها درKumasi، دومین شهر بزرگ دنیا استفاده شده است. استفاده از مولفه‌های جغرافیایی در داده‌ها و تجسم نتایج در نقشه به ارائه تصویر واضح‌تری از وضعیت در هر مسیر در شبکه می‌پردازد. GPS به وضوح بخش‌هایی از جاده را نشان داده است که در آن‌ها با سرعت حرکت کردن نامقبول است و رفتار راننده باعث می‌شود تا برنامه‌ریزان حمل و نقل گزینه مورد نظر را در مورد روش کنترل سرعت انتخاب کنند که به بهبود سیستم ترافیک می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


Joseph Owusu, Francis Afukaar, B.E.K. Parah, www.fig.net