ترویج گردشگری سبز به منظور پایداری آینده

نویسنده

کارشناس سازمان فاوا شهرداری شیراز

چکیده

"گردشگری سبز"[1] به عنوان آن دسته از فعالیت‌های گردشگری تعریف می‌شود که سازگار با شرایط محیط زیست بوده[2] و مفاهیم و نقاط تمرکز گوناگونی دارند. در مفهوم وسیع آن، منظور از گردشگری سبز این است که فرد جهانگرد دوستدار محیط زیست باشد، و یا اینکه خدمات گردشگری به شیوه ای سازگار با محیط زیست ارائه شوند. با توجه به فشار روزافزون دولت‌ها برای ارتقاء عملکرد محیطی از طریق اتخاذ تکنیک‌های ملموس و مؤثر جهت مدیریت محیط زیست، ایدۀ گردشگری سبز برای مؤسسات و کارگزاران گردشگری فوق العاده جذاب و خوشایند است. علاوه بر این، کسب جوایز و نشانهای شناخته شدۀ بین المللی در زمینۀ محیط زیست برای مؤسسات گردشگری از جهت بازاریابی و ارائۀ خدماتشان اهمیت زیادی دارد. در نتیجه بسیاری از افراد و مؤسسات علاقه‌مند و مسئول و مرتبط با این حیطه، به منظور تعدیل آثار منفی گردشگری، توصیه‌هایی را در مورد محصولات و فرآورده‌های گردشگری سبز ارائه می دهند. در این نوشتار تلاش شده است مفهوم گردشگری سبز، گواهی گردشگری سبز، و فرایندهای آن بررسی شوند و علاوه بر آن، رویکردهای گوناگون مربوط به گردشگری سبز در تعدادی از کشورها نیز به شیوه ای مقایسه ای شرح داده شوند. این صنعت در مسیر دستیابی به اهدافش خواهد توانست، با استفاده از برچسب "سبز" خود، به نحوی مشروع و قانونمند عرصه‌های جدیدی را برای طیف وسیع‌تر و آگاهانه تری از بازار فراهم کند، و جهانگردان و بازدیدکنندگان هم قادر خواهند بود با وجدانی آرام از تعطیلات خود لذت ببرند.
 

کلیدواژه‌ها


Alhilal Furqan, Ahmad Puad Mat Som, Rosazman Hussin,  www.um.ase.ro