بررسی و ارزیابی عملکرد ساختمان‌های سبز و نقش آن در مدیریت هوشمند مصرف انرژی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، شهردار شیراز

2 مدیر کل کنترل و نظارت ساختمان شهرداری شیراز، دانشجوی دکتری سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

3 کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

4 کارشناس تاسیسات معاونت شهر سازی و معماری شهرداری شیراز

چکیده

امروزه افزایش روزافزون جمعیت شهرها و محدودیت‌های ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی و همچنین، مشکلات زیست‌محیطی، از‌قبیل گرمایش زمین و تغییرات آب‌و‌هوایی و تخریب لایه‌ی اوزون به‌علت استفاده از سیستم‌های گرمایش سنتی که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از سوخت‌های فسیلی استفاده می‌کنند، سبب پدیدآمدن مشکلات زیست‌محیطی گسترده و به‌طور کلی، تغییرات اکوسیستمی شده است؛ علاوه‌بر این، با‌توجه‌به این نکته که بیشترین میزان مصرف انرژی در جهان، در بخش ساختمان است، استفاده از فناوری‌های نوین، منجر به افزایش بازده و جلوگیری از هدررفت انرژی، به‌ویژه در بخش ساختمان می‌شود؛ ازاین‌رو، توجه هرچه بیشتر به استفاده از این تکنولوژی‌ها و تأثیرات آن‌ها در کاهش و بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌ها، با‌ توجه‌ به مبحث۱۹ مقررات ملی ساختمان الزامی است؛ در همین راستا پژوهش‌های جدید، رویکرد تازه‌ای را درباره‌ی ساختمان‌ها ارائه داده‌اند که باعنوان «ساختمان‌های سبز» شناخته می‌شود و در تعریفی ساده به ساختمان‌هایی اطلاق می‌شود که میزان مصرف انرژی در آن‌ها با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های گوناگون درمقایسه‌با ساختمان‌های معمول، کاهش بسیاری یافته و انرژی اولیه‌ی آن‌ها نیز از منابع تجدیدپذیر و پاک تأمین می‌شود. در پژوهش حاضر، با‌توجه‌به اهمیت مباحث انرژی و محیطی و اکولوژیکی در رشد و توسعه، به بررسی ساختمان‌های سبز و تکنولوژی‌های مؤثر بر کاهش و مدیریت مصرف انرژی در این ساختمان‌ها پرداخته شده است و این نتیجه حاصل شد که استفاده از این تکنولوژی‌ها در بلندمدت بسیار مقرون‌به‌صرفه است و نقش مهمی در کاهش و بهینه‌سازی مصرف انرژی ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


الف. فارسی
 سازمان انرژی‌های نو ایران (سانا)
 سازمان توانیر
م، معرفت؛ سعید،کیان (۱۳۸۸). به‌کارگیری مواد تغییرفازدهنده در ساختمان درجهت صرفه‌جویی در انرژی گرمایشی، مهندسی مکانیک، س۱۸، ۶۸.
 مبحث نوزدهم مقررات کلی ساختمان، صرفه‌جویی در مصرف انرژی.
یوسف، گرجی؛ الناز،حاج‌ابوطالب (۱۳۸۸). مصالح هوشمند و نقش آن در معماری.
ب. انگلیسی
Gilbert &  Masters (2004). Renewable and efficient electric power system.
Jawdat, Goussousa; Hadi، Siama; & Hussain, Alzoubi (2004). Prospects of green roof technology for energy and thermal benefits in buildings: Case of Jordan. Sustainable Cities and Society.
Kashif, Irshada; Khairul, Habiba ; & Nagarajan, Thirumalaiswamya (2015). Performance evaluation of PV-Trombe wall for sustainable building development, 12th Global Conference on Sustainable Manufacturing.
Eslami, Mahdi; yaghoubi, Mahmod; Iranmanesh, Masoud; & Pakfetrat, Alireza (2015). Compare and  simulate the performance of solar systems to produce energy for the city of Kerman with and without considering the effect of using the software Shading System Advisor Modeling (SAM). Dubai International Conference on Engineering Sciences, 14p.
R.M, Moharil; P.S, Kulkarni (2009). A case study of solar photovoltaic power system at Sagardeep Island, India, Renewable and Sustainable Energy Reviews. 13, pp. 673-681.