شناسایی و ارزیابی ریسک پروژه های عمرانی شهرداری شیراز بر اساس ماتریس ریسک

دوره 5، شماره 19، دی 1396، صفحه 1-160

علی اصغر بهروزی گرایی؛ زهرا محمدی؛ احسان جوانمردی


تبیین عوامل مؤثر در برند سازی شهری (نمونه پژوهی: شهر شیراز)

دوره 5، شماره 18، مهر 1396، صفحه 1-14

انوشیروان بافندکار؛ فضل الله کاظمی


مکان‌یابی فرهنگسراها در مناطق نه‌گانه شهر شیراز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

دوره 1، شماره 1، تیر 1392، صفحه 1-34

صدیقه آرام؛ صفر قائد رحمتی؛ رضا مختاری ملک‌آبادی


آسیب‌شناسی فرآیند مدیریت پروژه در پروژه‌های کلان عمرانی شهرداری شیراز

دوره 1، شماره 3، دی 1392، صفحه 1-30

ندا شهرزاد حقیقی نژاد؛ علی محمدی؛ کاظم عسکری فر


بررسی ابعاد اقتصاد مقاومتی در شهرداری شیراز

دوره 2، شماره 4، فروردین 1393، صفحه 1-29

فهیمه طباطبایی؛ محمد معیت


بررسی روش‌های نگهداری از پوشش بتنی کانال‌های انتقال آب

دوره 4، شماره 13، تیر 1395، صفحه 1-16

کریم شکوهیان؛ امیدرضا بهادری نژاد


بررسی و تحلیل پراکنش خدمات شهری با رویکرد عدالت فضایی با استفاده از روش‌های آمار فضایی (نمونة موردی شهر شیراز)

دوره 3، شماره 9، تیر 1394، صفحه 1-40

علی سلطانی؛ خلیل حاجی پور؛ احمد طالب نژاد؛ سید محمد صادق پوریزدان پرست


درآمدهای پایدار لازمه توسعه، عمران و مدیریت پویا و کارآمد شهرداری شیراز

دوره 3، شماره 8، فروردین 1394، صفحه 1-24

علیرضا جمشیدی؛ محمد رحیمی سکه روانی؛ مجید احمدی گندمانی


بررسی نقش فرهنگ‌ سازمانی در عملکرد شغلی کارکنان شهرداری شیراز با استفاده از مدل دنیسون

دوره 5، شماره 17، تیر 1396، صفحه 1-20

احمد طالب‌نژاد؛ صدیقه خرّم دهنوی؛ علی‌رضا جمشیدی؛ سید علی زارع


مدیریت شهری زیربنای توسعه پایدار

دوره 6، شماره 20، خرداد 1398، صفحه 1-19

محبوبه آرام


بررسی و ارزیابی عملکرد ساختمان‌های سبز و نقش آن در مدیریت هوشمند مصرف انرژی

دوره 5، شماره 16، فروردین 1396، صفحه 1-16

علیرضا پاک فطرت؛ محمدرضا نجیمی؛ مهدی اسلامی


طراحی توسعه شهری شهر شیراز بر اساس شاخص های برنامه راهبردی

دوره 5، شماره 18، مهر 1396، صفحه 15-30

محسن باقری؛ موسی حسن زاده؛ محمد علی خالقی


اسکان غیررسمی؛ پنداشت‌ها، واقعیت‌ها

دوره 3، شماره 11، دی 1394، صفحه 15-29

یوسف رحمتی؛ مهرزاد توکلیان؛ نجمه چاره


بررسی پایداری و ناپایداری درآمدی شهرداری شیراز در سال 94

دوره 4، شماره 13، تیر 1395، صفحه 17-64

سمیه جمالی؛ محمد حسن اسدی؛ ناصر حسن زاده