تعداد مقالات: 142
1. شناسایی و ارزیابی ریسک پروژه های عمرانی شهرداری شیراز بر اساس ماتریس ریسک

دوره 5، شماره 19، زمستان 1396، صفحه 1-160

علی اصغر بهروزی گرایی؛ زهرا محمدی؛ احسان جوانمردی


2. تبیین عوامل مؤثر در برند سازی شهری (نمونه پژوهی: شهر شیراز)

دوره 5، شماره 18، پاییز 1396، صفحه 1-14

انوشیروان بافندکار؛ فضل الله کاظمی


5. مکان‌یابی فرهنگسراها در مناطق نه‌گانه شهر شیراز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

دوره 1، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 1-34

صدیقه آرام؛ صفر قائد رحمتی؛ رضا مختاری ملک‌آبادی


7. آسیب‌شناسی فرآیند مدیریت پروژه در پروژه‌های کلان عمرانی شهرداری شیراز

دوره 1، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 1-30

ندا شهرزاد حقیقی نژاد؛ علی محمدی؛ کاظم عسکری فر


8. بررسی ابعاد اقتصاد مقاومتی در شهرداری شیراز

دوره 2، شماره 4، بهار 1393، صفحه 1-29

فهیمه طباطبایی؛ محمد معیت


9. بررسی میزان شیوع انگل‌های روده‌ای در کارگران مدیریت پسماند شهرداری شیراز

دوره 2، شماره 5، تابستان 1393، صفحه 1-18

مریم انصاری لاری؛ نظام الدین عزیزی


10. بررسی روش‌های نگهداری از پوشش بتنی کانال‌های انتقال آب

دوره 4، شماره 13، تابستان 1395، صفحه 1-16

کریم شکوهیان؛ امیدرضا بهادری نژاد


13. بررسی و تحلیل پراکنش خدمات شهری با رویکرد عدالت فضایی با استفاده از روش‌های آمار فضایی (نمونة موردی شهر شیراز)

دوره 3، شماره 9، تابستان 1394، صفحه 1-40

علی سلطانی؛ خلیل حاجی پور؛ احمد طالب نژاد؛ سید محمد صادق پوریزدان پرست


15. درآمدهای پایدار لازمه توسعه، عمران و مدیریت پویا و کارآمد شهرداری شیراز

دوره 3، شماره 8، بهار 1394، صفحه 1-24

علیرضا جمشیدی؛ محمد رحیمی سکه روانی؛ مجید احمدی گندمانی


18. بررسی نقش فرهنگ‌ سازمانی در عملکرد شغلی کارکنان شهرداری شیراز با استفاده از مدل دنیسون

دوره 5، شماره 17، تابستان 1396، صفحه 1-20

احمد طالب‌نژاد؛ صدیقه خرّم دهنوی؛ علی‌رضا جمشیدی؛ سید علی زارع


19. مدیریت شهری زیربنای توسعه پایدار

دوره 6، شماره 20، بهار 1398، صفحه 1-19

محبوبه آرام


20. بررسی و ارزیابی عملکرد ساختمان‌های سبز و نقش آن در مدیریت هوشمند مصرف انرژی

دوره 5، شماره 16، بهار 1396، صفحه 1-16

علیرضا پاک فطرت؛ محمدرضا نجیمی؛ مهدی اسلامی


21. طراحی توسعه شهری شهر شیراز بر اساس شاخص های برنامه راهبردی

دوره 5، شماره 18، پاییز 1396، صفحه 15-30

محسن باقری؛ موسی حسن زاده؛ محمد علی خالقی


23. اسکان غیررسمی؛ پنداشت‌ها، واقعیت‌ها

دوره 3، شماره 11، زمستان 1394، صفحه 15-29

یوسف رحمتی؛ مهرزاد توکلیان؛ نجمه چاره


24. بررسی پایداری و ناپایداری درآمدی شهرداری شیراز در سال 94

دوره 4، شماره 13، تابستان 1395، صفحه 17-64

سمیه جمالی؛ محمد حسن اسدی؛ ناصر حسن زاده