کلیدواژه‌ها = شیراز
نقدی بر سیاست‌های حمل‌ونقل در شیراز: به‌سوی حمل‌ و نقل پایدار شهری

دوره 7، شماره 21، تیر 1399

جلال کامران‌نیا؛ سجاد احمدی؛ محمدعلی خرسندنیا


طراحی توسعه شهری شهر شیراز بر اساس شاخص های برنامه راهبردی

دوره 5، شماره 18، مهر 1396، صفحه 15-30

محسن باقری؛ موسی حسن زاده؛ محمد علی خالقی


سنجش میزان آسیب پذیری بافت‌های فرسوده شهری با رویکرد مدیریت بحران (نمونه موردی بافت فرسوده لب آب)

دوره 5، شماره 16، فروردین 1396، صفحه 17-34

ناصر حسن زاده؛ مهدی رفیعی؛ محمد علی خالقی؛ محمد ابراهیم حامدی


اولویت‌بندی سیاست‌های مدیریت پارکینگ با رویکرد توسعه پایدار در بخش مرکزی شهر شیراز

دوره 4، شماره 15، دی 1395، صفحه 31-50

محمد علی خورسند نیا؛ احمد فاضلی پرور؛ مجید عیار


بررسی و تبیین نقش کاربری اراضی بر حمل‌ونقل شهری مادرشهر شیراز

دوره 4، شماره 15، دی 1395، صفحه 51-66

قاسم رفیعی؛ حسام قلعه دار؛ محمد صادق هنرمند


ارزیابی نقش شورای اسلامی شهر شیراز در توسعه‌ صنعت گردشگری در شیراز

دوره 4، شماره 13، تیر 1395، صفحه 125-148

عبدالجلیل شریفی؛ حشمت کشاورزی؛ علی راستگو


نقش شورای اسلامی شهر در توسعه سیاسی (نمونه موردی شورای اسلامی شهر شیراز در سالهای 1387 -1378)

دوره 2، شماره 4، فروردین 1393، صفحه 31-46

شبیر زارع خفری؛ حشمت کشاورزی؛ زهرا احمدی پور


نقش یاوران شورای اسلامی در تقویت مدیریت شهری (نمونه موردی یاوران شورای شهر شیراز)

دوره 1، شماره 3، دی 1392، صفحه 161-176

حشمت کشاورزی؛ زهرا احمدی پور؛ احمد کلائی


ارائه روشی برای تعیین تراکم ساختمانی در بافت‌های ساخته شده شهری (مورد مطالعه محله گلدشت ‌معالی‌آباد شیراز)

دوره 1، شماره 1، تیر 1392، صفحه 35-64

محمدحسین حسینی؛ محمد حسین‌پور؛ علی سلطانی؛ مهیار اردشیری