کلیدواژه‌ها = اقتصاد مقاومتی
راهکارهای اقتصاد مقاومتی در گذر زمان

دوره 5، شماره 19، دی 1396، صفحه 83-100

علیرضا صیادی


بررسی اهمیت اقتصاد مقاومتی در رشد و توسعه فضای شهر شیراز

دوره 4، شماره 14، مهر 1395، صفحه 107-122

رودابه نوذری‌زاده؛ غلامرضا غلامی؛ صدیقه زیرک‌مطلق؛ یاسین قائدی‌تبار


اقتصاد مقاومتی با رویکرد توسعه اقتصادی

دوره 2، شماره 5، تیر 1393، صفحه 93-108

محمد حسن اسدی؛ جلیل خداپرست شیرازی


بررسی ابعاد اقتصاد مقاومتی در شهرداری شیراز

دوره 2، شماره 4، فروردین 1393، صفحه 1-29

فهیمه طباطبایی؛ محمد معیت